De bussluis aan de Vierde Stationsstraat
De bussluis aan de Vierde Stationsstraat

Vierde Stationsstraat weer afgesloten voor auto’s

Actueel 551 keer gelezen

Zoetermeer – Sinds maandag is het voor auto’s weer onmogelijk om via de busbaan op de Vierde Stationsstraat richting Rotterdam of Pijnacker te rijden. Het was een aantal weken mogelijk om de busbaan als sluiproute te gebruiken omdat het obstakel in de busbaan naar beneden was gebracht. Dit vanwege herstelwerkzaamheden na een aanrijding. Ondanks de de aanwezige verkeersborden, maken veel automobilisten gebruik van de busbaan. 

De bussluis is echter niet op deze hoeveelheden verkeer ingericht en direct omwonenden ondervinden hinder van dit sluipverkeer. Inmiddels is de bussluis hersteld. Dit betekent dat vanaf afgelopen maandag de bussluis weer alleen toegankelijk is voor busverkeer en voertuigen met een ontheffing. 

Veel mensen uit Rokkeveen die richting Rotterdam of Pijnacker gaan, rijden nu weer over de Sieraadlaan waarbij men door twee woonwijken en langs twee basisscholen moet rijden. Overdag gebruikt men het parkeerterrein van de Driesprong als sluiproute. Toch laat de wethouder weten dat dit geen reden is om de Vierde Stationsstraat open te stellen voor verkeer en de bussluis daar helemaal te verwijderen. “Er is geen reden om de bussluis op deze plek op te heffen. De wegenstructuur in Rokkeveen is zo opgezet dat alle bestemmingen goed bereikbaar blijven. Er  zijn voldoende goede en veilige verbindingen beschikbaar voor het wegverkeer dat de wijk wil bereiken of verlaten. Er zijn geen ongevallen of onveilige situaties bekend met betrekking tot het bereiken van de basisscholen”, aldus verantwoordelijk wethouder Ingeborg ter Laak. “Bij de ontwikkeling van Rokkeveen is ervoor gekozen om een hoofdwegenstructuur te realiseren die erop gericht is het doorgaande verkeer zoveel mogelijk uit de woonwijken en -buurten te weren. Het is de bedoeling om het verkeer over deze hoofdwegenstructuur, gevormd door de Zuidweg en Oostweg, te leiden en het in de wijk gelegen stelsel van wijk- en buurtontsluitingswegen slechts te laten gebruiken door bestemmingsverkeer van en naar die wijken en buurten.” Dat dit in de praktijk niet gebeurt, is voor de wethouder geen reden om het aan te passen. “De Vierde Stationsstraat is aangewezen als erftoegangsweg met een verkeersluw karakter. Bij de ontwikkeling van Rokkeveen is daarom besloten een geslotenverklaring vast te stellen en een bussluis in de Vierde Stationsstraat aan te brengen. Dat is gedaan om te voorkomen dat de Vierde Stationsstraat als (sluip)route gebruikt wordt.” 

Uit de krant

Afbeelding
Onderwijs in de natuur 6 jun., 10:36
Afbeelding
Prijsuitreiking Rondje Meerpolder 6 jun., 10:20
Afbeelding
“18-jarigen weet niet wat ze moeten regelen" 6 jun., 09:06
Afbeelding
Bobby is het Dier van de Week 5 jun., 15:33
Afbeelding
Herkenningspunt Escher op Zoetermeerse fietsroute 5 jun., 15:26
Afbeelding
Staf FC Zoetermeer is compleet 5 jun., 13:53
Afbeelding
Jubilarissen gehuldigd tijdens het Voorjaarsconcert 5 jun., 12:56
Afbeelding
Geslaagde 'Zoet op zaterdag' 5 jun., 12:07