Ragnar van Rooij van het Actiecomité Slopen? NEE! is totaal niet te spreken over de gang van zaken.
Ragnar van Rooij van het Actiecomité Slopen? NEE! is totaal niet te spreken over de gang van zaken. Robbert Roos

Actiecomité Slopen? NEE! hekelt plannen DGW

Actueel 892 keer gelezen

Zoetermeer - Slechte communicatie, onrealistische plannen en een gebrek aan overleg; de bewoners van de 23 woningen aan de Westergo en Oostergo hebben geen goed woord over voor Woningcorporatie De Goede Woning. Die wil de betreffende woningen namelijk slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Daar is het Actiecomité Slopen? NEE! duidelijk over. “De hoogte in? Over mijn lijk.”

Door Robbert Roos

De mogelijke sloop van de woningen houdt de gemoederen al een aantal jaren bezig. In maart 2020 ontvingen de bewoners van de betreffende 23 woningen een brief van woningcorporatie De Goede Woning (DGW) met de mededeling dat hun woningen in 2021 gesloopt zouden worden. “Het is nu drie jaar later en de woningen staan er nog steeds”, vertelt Ragnar van Rooij die spreekt namens het Actiecomité Slopen? NEE! Hij is erg strijdvaardig en vindt de manier waarop er met de bewoners wordt omgegaan niet om over naar huis te schrijven. “DGW geeft aan dat slopen en nieuwbouw de beste optie is maar wil geen inzage geven in het kostenplaatje van renovatie. Dat vinden wij schimmig. Ook is er geen overleg geweest over wat voor type woningen voor de huidige woningen in de plaats komen. Er wordt gesproken over gestapelde bouw maar dat is hier niet toegestaan en is een inbreuk op onze privacy. Ook de directe omwonenden weten van niets en bovendien tast nieuwbouw het stedenbouwkundige plan voor deze wijk aan. En waarom? De wijk ziet er al 50 jaar hetzelfde uit. Dat willen we graag zo houden.” De bewoners deden navraag bij de gemeente maar daar zijn nog geen concrete plannen bekend. Hierdoor weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Wel ligt er een verzoek van DGW om het gebied tot actiegebied te benoemen. Daarover gingen de bewoners in gesprek met wethouder Weerwag om hem te vragen het verzoek aan te houden tot er concrete plannen beschikbaar zijn. Dat is volgens hem echter aan de gemeente. Die doet hierover binnenkort uitspraak. Woningcorporatie De Goede Woning is om een reactie gevraagd. Zij gaven de volgende schriftelijke verklaring: “De bungalows verkeren momenteel in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw zien we als kans om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Hierdoor willen we meer huurders een passende en duurzame woning bieden. Inzage in de kosten kunnen we helaas niet geven. Die gegevens zijn niet openbaar. De bewoners van de bungalows aan het Westergo zijn vanaf het eerste begin (2020) geïnformeerd over het voornemen voor sloop en nieuwbouw. Het gaat om 23 woningen, waarvan er 17 nog door DGW verhuurd worden. Wij hebben er alle begrip voor dat dit voor de bewoners ingrijpende plannen zijn en we zijn en blijven hierover met de bewonerscommissie en de huurdersvereniging in gesprek. Hoewel een deel van de bewoners het liefst in de huidige woning wil blijven wonen, geeft tegelijkertijd een deel van de bewoners aan graag snel te willen verhuizen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om Westergo door de gemeente tot actiegebied te laten benoemen. Wij hebben de aanwijzing tot actiegebied aangevraagd en de gemeente neemt hierover binnenkort een beslissing. Bewoners ontvangen dan een urgentieverklaring en een verhuisvergoeding. Zodra dit besluit is genomen, gaan we bij alle bewoners langs om hierover uitleg te geven en vervolgens bespreken we met elke bewoner wat de mogelijkheden zijn. Zo willen we verdere vertraging voor de bewoners voorkomen. Als de nieuwbouw klaar is, kunnen huidige bewoners met voorrang daarnaar terugkeren (als de woning past bij hun inkomen en gezinssamenstelling). Voor de nieuw te bouwen woningen ligt nog geen vastgesteld plan klaar. De planvorming duurt helaas langer dan gedacht. Zodra hierover meer bekend is, volgt een participatietraject.”

Uit de krant

Afbeelding
Lezing over wonen voor senioren 26 mei, 11:26
Afbeelding
Demodag bij de Bouwhof 26 mei, 11:16
Afbeelding
Vierde Stationsstraat weer afgesloten voor auto's 26 mei, 10:24 2
Afbeelding
Zorgen over voortbestaan van Voorjaarskermis 26 mei, 09:24 5
Afbeelding
Avontuurlijk genieten bij Scouting Impeesa 25 mei, 09:11
Afbeelding
Teamwinnaars op stap met koets door Zoetermeer 24 mei, 09:41
Afbeelding
Gezellige high tea in de perenboomgaard 24 mei, 09:00
Afbeelding
Meiden DSO naar finale Haaglanden Cup 23 mei, 18:28