Artist impression Edisonpark
Artist impression Edisonpark

Wat vindt u van de plannen voor het Edisonpark

di 7 dec 2021, 10:26 Actueel 142 keer gelezen

Zoetermeer -  Inwoners kunnen binnenkort hun mening geven over het nieuw te realiseren Edisonpark. Woensdag 8 december organiseren de betrokken projectontwikkelaars samen met de gemeente een digitale informatiebijeenkomst. 

De bijeenkomst is bedoeld om een toelichting te geven op het voorlopig stedenbouwkundig plan en de inrichting van het gebied en vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen daarnaast hun reactie geven via e-mail of het online platform Doemee.

Het Edisonpark

Op de voormalige volkstuinlocatie Kwadrant B&F realiseert ontwikkelcombinatie Edisonpark een nieuw groen en parkachtig gebied met circa 550 woningen voor verschillende doelgroepen. Dit groen-stedelijk woongebied ontstaat door de huidige Edisonstraat te verleggen en van twee volkstuinen één nieuw woonpark te maken. “Het gebied is uitermate geschikt voor de realisatie van een unieke, aantrekkelijke leefomgeving met een mix van groen, water en verschillende soorten woningen.” licht wethouder wonen Robin Paalvast toe.

In dit woongebied komen sociale huurwoningen, vrije sector huur- en koopwoningen en zorgwoningen. “Hiermee ontwikkelen we een inclusieve leefomgeving in Zoetermeer”, aldus Job Posner namens de Ontwikkelcombinatie Edisonpark. De gemeenteraad van Zoetermeer stelt dat het project beeldbepalend is voor de gehele stad en heeft besloten Zoetermeerse inwoners middels participatie te betrekken bij de verdere planuitwerking. 

Stadsbrede participatie

Alle geïnteresseerde inwoners kunnen hun mening geven over het voorlopig stedenbouwkundig plan en de inrichting van dit gebied. Dit betreft architectuur, de inrichting van de openbare ruimte met groen, water, speel- en ontmoetingsplekken, en voorzieningen rondom mobiliteit. Daarnaast kunnen ideeën tot nieuwe inspiratie leiden. De participatie gaat niet over onderdelen waaraan vergaand (technisch) onderzoek is voorafgegaan, zoals bepaalde verkeersoplossingen, maatvoeringen en in acht te nemen veiligheidszones.

Aanmelden digitale informatiebijeenkomst

De digitale bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 december van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.edisonpark-zoetermeer.nl. In een bevestigingsmail ontvangen de deelnemers een aanmeldbutton voor de informatiebijeenkomst. In aanloop naar het informatiemoment krijgt iedereen de link naar de Zoom-bijeenkomst.

Bijeenkomst later terugkijken
De bijeenkomst wordt opgenomen en vanaf 9 december 2021 geplaatst op www.edisonpark-zoetermeer.nl. De reacties op het plan kunnen tot uiterlijk 23 december 2021 worden verstuurd naar contact@edisonpark-zoetermeer.nl. 

Online participatie Edisonpark op Doemee platform

Iedereen die geïnteresseerd is kan ook online een mening geven over enkele thema’s in het plan, zoals architectuur, mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte. De enquête staat open van 9 tot 23 december 2021 op https://doemee.zoetermeer.nl. Waar nodig zullen de resultaten worden verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als in het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Daarna wordt het stedenbouwkundig lan uitgewerkt naar een ontwerp bestemmingsplan en tegelijkertijd met het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Meer informatie

Op de websites www.edisonpark-zoetermeer.nl en www.zoetermeer.nl/edisonpark staat de actuele informatie over de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook, via hwww.edisonpark-zoetermeer.nl.

Uit de krant