Ruud Steggerda ziet geen mogelijkheid om Netwerk Zoetermeer voort te zetten. Foto: Gerard van Warmerdam
Ruud Steggerda ziet geen mogelijkheid om Netwerk Zoetermeer voort te zetten. Foto: Gerard van Warmerdam Gerard van Warmerdam

Gemeente en Netwerk Zoetermeer niet nader tot elkaar

Actueel 445 keer gelezen

Zoetermeer - Na bijna drie jaar onderhandelen hebben de gemeente en Netwerk Zoetermeer geen overeenstemming kunnen bereiken. Netwerk Zoetermeer legt haar taken neer en gaat vanaf 1 januari geen evenementen meer organiseren voor de stad. Dit betekent dat de gemeente nu op stel en sprong op zoek moet naar een partij die grote evenementen zoals Bevrijdingsdag en Culinair Zoetermeer kan organiseren. Evenementen die nu op losse schroeven staan.

Door Hélène Ouwerkerk

In 2017 werd door de gemeente opdracht gegeven aan het marketingbureau van Martin Boisen om een onderzoek te doen naar het imago van Zoetermeer. In een lijvig rapport concludeerde Boisen na diverse gesprekken en workshops dat Zoetermeer geen duidelijke positionering heeft. Dit leidde ertoe dat de gemeente besloot om een eigen Bureau Citymarketing op te richten. Ook werd er een nieuwe subsidieregeling voor Evenementen in de steigers gezet.
Het is nu voor Ruud Steggerda, directeur Netwerk Zoetermeer klip en klaar dat de subsidieregeling van de gemeente voor zijn bedrijf niet werkbaar is. “We moeten per evenement subsidie aanvragen in plaats van de jaarsubsidie waar we altijd aanspraak op konden maken. Ook is er geen plaats meer voor de ondersteuning die wij bieden aan organisatoren in de stad”, aldus Steggerda. De gemeente wilde eventueel wel subsidie geven voor Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer. “Maar wij kunnen niet voor twee festivals het kantoor, met een team dat zulke festivals goed kan organiseren, openhouden.”
Steggerda benadrukt met de rug tegen de muur te staan. “We stoppen niet omdat we dat willen maar moeten op deze manier de handdoek wel in de ring gooien en ons verlies nemen.”
Volgens wethouder Jan Iedema waren de gesprekken nog helemaal niet afgerond. “Donderdag 24 november zou er nog een gesprek plaatsvinden tussen Netwerk Zoetermeer en de gemeente maar dit is door het netwerk geannuleerd. We betreuren de manier van handelen”, aldus Iedema. “Ik vind het jammer dat Netwerk Zoetermeer dit besluit heeft genomen. We waren nog in gesprek.”

Zoetermeer - De onenigheid tussen Netwerk Zoetermeer en de gemeente ontstond toen de gemeente besloot tot de oprichting van het bureau Citymarketing. Voorheen lag de taak van citymarketing bij het toenmalige Floravontuur Promotie Zoetermeer. 

De oprichting van het bureau citymarketing werd gedaan onder het wethouderschap van Margreet van Driel. Saillant detail is dat Van Driel voor ze wethouder werd zelf directeur was van Floravontuur Promotie Zoetermeer. “De reden om als gemeente zelf de citymarketing te gaan doen is dat we de positionering van de stad zelf willen regisseren”, legt verantwoordelijk wethouder Jan Iedema uit. “Dit resulteerde in twee mensen die binnen de gemeentelijke organisatie hier mee bezig zijn.” Ruud Steggerda zegt hierover. “We vonden het jammer dat de gemeente de citymarketing zelf wilde gaan doen maar we hadden zoiets van ‘hou de citymarketing maar’, dan richten wij ons op de evenementen en de ondersteuning van de evenementen.” Toen echter dat aantal werd teruggebracht ontstond er volgens Steggerda een nogal onwerkbare situatie.
Volgens wethouder Jan Iedema is de nieuwe regeling waarbij per evenement subsidie wordt aangevraagd nodig om transparant te houden wat waaraan wordt uitgegeven. Daarnaast ondersteunde Netwerk Zoetermeer ook andere partijen die iets wilde organiseren. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over hulp bij vergunningen”, vult wethouder Ronald Weerwag aan. “Maar die hulp kunnen de mensen ook prima bij de gemeente zelf krijgen. Het zal dan misschien wat drukker worden maar dan zetten we er wel een tandje bij.”

Boisen
Zowel de gemeente als Netwerk Zoetermeer verwijzen naar het rapport van marketeer Martin Boisen die een lijvig rapport heeft uitgebracht met meerdere adviezen waaronder het laten stijgen van de structurele subsidie.
Martin Boisen zegt zelf over hoe Zoetermeer met zijn rapport is omgegaan: “Ik heb strategisch advies gegeven aan Gemeente Zoetermeer, en onder andere een adviesrapport opgeleverd dat destijds vastgesteld is door de gemeenteraad en toen tevens kon rekenen op een groot draagvlak. Het was mijn indruk dat veel lichten ‘op groen’ stonden binnen en buiten het stadhuis. De uitvoering heeft vervolgens erg lang op zich laten wachten én is mijn inziens niet uitgevoerd conform mijn adviezen en het vastgestelde beleid. Het oordeel hierover is echter niet aan mij, maar aan de Zoetermeerse politiek.”

Evenementen
Hoe het komend jaar gaat met evenementen is op dit moment nog onzeker. Toch is wethouder Iedema allesbehalve pessimistisch. “Voor de grote beeldbepalende evenementen als Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer zijn we nu al in gesprek met andere partijen die wij zelf hebben gebeld. Ook hebben er twee partijen zichzelf aangemeld. Een daarvan komt uit Den Haag. De rest uit Zoetermeer. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt”, zegt Iedema. “Hoe het moet met ‘Gluren bij de Buren’, dat in februari gepland staat. Weet ik nu nog niet.”

Netwerk Zoetermeer
Ook heeft de wethouder nog geen zicht op wat het financieel betekent nu de ondernemers via Netwerk Zoetermeer niet meer automatisch bijdragen aan de festivals. “Ik hoop dat ondernemers de festivals een warm hart toedragen en deze hoe dan ook willen ondersteunen”, zegt hij. “Voor wat Netwerk Zoetermeer betreft wil de gemeente wel helpen met de gevolgen voor de medewerkers.”
Ruud Steggerda: “Het was een emotioneel moment toen we de medewerkers die hier met hart en ziel werken moesten vertellen dat het doek valt terwijl ze met hart en ziel voor de evenementen hebben gewerkt. Dat gesprek ging met veel ongeloof en emotie gepaard.”
De businessclub van Netwerk Zoetermeer blijft bestaan. “We gaan met de ondernemers die lid zijn in gesprek over de rol die we kunnen en willen spelen”, aldus Steggerda.

Uit de krant