Krista Klaui van De Groene Ontmoeting bij de in aanbouw zijn de Permarie midden in de polder van het Noord Aa gebied. Foto Kees van Rongen
Krista Klaui van De Groene Ontmoeting bij de in aanbouw zijn de Permarie midden in de polder van het Noord Aa gebied. Foto Kees van Rongen

Inspiratieplek voor je eigen tuin

Actueel 555 keer gelezen

ZOETERWOUDE - Vrijwilligers van De Groene Ontmoeting zijn druk bezig met een unieke inspiratieplek midden in de natuur tegenover boerderij ’t Geertje, Geerweg 7 Zoeterwoude, bij Zoetermeer. “Later in het jaar organiseren wij onze eerste activiteiten voor belangstellenden,” vertelt Krista Klaui, bestuurslid van De Groene Ontmoeting.

Door Kees van Rongen

Midden in de polder van het Nood Aa gebied wordt een oude geitenschuur door vrijwilligers verbouwd tot een natuureducatiecentrum. Op het veld er omheen worden inspiratietuintjes aangelegd. Het hele pand wordt vooral met hergebruikt materiaal opgeknapt. “We zijn met twaalf vrijwilligers,” vertelt Krista.
De stichting De Groene Ontmoeting is ontstaan uit boerderij ‘t Geertje. Wim en Ada van Rijn, zeventigers, hebben inmiddels hun boerderij aan hun kinderen Marleen en haar man Richard en Willeke overgedragen. De visie van ‘t Geertje is hetzelfde gebleven: “Zoveel mogelijk boeren in de kringloop van de natuur. We werken geheel biologisch met veel aandacht voor dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid, weidevogels, slootkanten en kleine landschapselementen. Wij willen mensen in contact brengen met alle landbouwdieren.”
Boer Wim, initiatiefnemer, werkt nadrukkelijk samen met De Groene Ontmoeting met aandacht voor Permacultuur. “Permacultuur is een praktische ontwerpmethodiek, om je leven en leefomgeving op een ecologische manier in te richten,” legt Krista uit. “De Groene Ontmoeting is erop gericht mensen te verbinden met de natuur en de polder. Bovendien geven straks de tuintjes inspiratie voor je eigen tuin.”
De plek tegenover boerderij ‘t Geertje gaat de Permarie heten. In september begint hier de opleiding Permacultuur. De deelnemers aan deze opleiding vervullen straks een speciale rol in de totstandkoming van de inspiratieplek. De theorie wordt direct in de praktijk gebracht, waarbij de tuintjes bij de Permarie door de deelnemers worden ontworpen onder leiding van de docent. De opleiding begint in het weekend van 17 september. Het gaat om twee weekenden en acht zaterdagen.
Het is de bedoeling, dat in de Permarie geregeld bijeenkomsten worden gehouden. De Groene Ontmoeting richt zich ook op het onderhoud van het nabijgelegen voedselbos. “We zoeken vrijwilligers, die kunnen helpen bij het snoeien, wilgenvlechten, onderhoud evolutietuin of gids willen worden. Aanmelden voor opleiding of vrijwilliger: info@degroeneontmoeting,nl.

Uit de krant

Uit de krant