De zes nieuwe wethouders. Foto: Fred Wolters
De zes nieuwe wethouders. Foto: Fred Wolters

Nieuw college presenteert zich

Actueel 316 keer gelezen

Zoetermeer - Na het ter perse gaan van deze krant is het coalitie-akkoord dat de partijen VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU/SGP hebben gesloten besproken in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord is gegaan dan heeft Zoetermeer vandaag een nieuw college.

Dit bestaat uit Jan Iedema, VVD, die vorige periode ook al in het college zat. Iedema krijgt de portefeuille financiën, stedelijke ontwikkeling en economie. Ook Ingeborg ter Laak keert namens het CDA terug in het college met de portefeuille verkeer en vervoer, inburgering en asielbeleid. Willeke Mertens is de wethouder namens de lokale partij PDvZ. Mertens krijgt afvalbeleid, kunst en cultuur en inwonersoverleg onder zich. Ronald Weerwag is de wethouder van LHN en gaat zich bezig houden met wonen, ruimtelijke ordening en sport. Marijke van der Meer van Zó! Zoetermeer wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg, onderwijs en groen. De laatste nieuwe wethouder is Bouke Velzen namens CU/SGP. Hij is verantwoordelijk voor armoedebeleid, sociale zaken en energietransitie. 

Uit de krant

Uit de krant