De zes nieuwe wethouders. Foto: Fred Wolters
De zes nieuwe wethouders. Foto: Fred Wolters

Coalitieakkoord met open deuren

Actueel 378 keer gelezen

Zoetermeer - Afgelopen vrijdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Na het ter perse gaan van deze krant is het in de gemeenteraad besproken.

Op voorhand spraken we met D66 Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit. “D66 Zoetermeer ziet het coalitieakkoord vooral als een open-deuren-akkoord. Inhoudelijk staan er zaken in die zo algemeen zijn dat iedereen er wel voor is. Maar als het aankomt op de ambitie, dan mist deze coalitie op tal van onderwerpen de boot. Ook aan realisme lijkt het te ontbreken. De nieuwe coalitie kleedt daarnaast de cultuursector uit. Als deze plannen worden doorgezet gaat Zoetermeer van bruisend naar oppervlakkig. D66 vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. Geen museum de Voorde, geen budget voor nieuwbouw van De Boerderij en mogelijke sluiting van de wijkbibliotheken. Een stad met 126.000 inwoners zonder aandacht voor een breed, divers cultuuraanbod en dergelijke faciliteiten is onbestaanbaar. Zorgelijk is ook het gebrek aan ambitie ten aanzien van het klimaat en duurzaamheid. Dat geldt ook voor het gebrek aan aandacht voor de grote financiële uitdagingen waar we als stad voor staan, in bijvoorbeeld het sociaal domein”, aldus Frank Schoonbeek, fractievoorzitter van D66.
Juliëtte Meurs, Zoetermeer Vooruit, is minder rouwig om de beslissing over Museum De Voorde maar ziet ook weinig in het Videogame museum dat wel steun van de coalitie krijgt. “Ik geloof niet dat Zoetermeerders elkaar daar ontmoeten maar het trekt wel mensen dus goed voor de binnenstad”, aldus Meurs. Zij ziet vooral financiële kanttekeningen. “Voor ons is het onbegrijpelijk dat er is vastgehouden aan de zes wethouder. Als we naar de portefeuilleverdeling kijken dan zien we toch wel wat pretpakketjes. Dat had best kunnen worden samengevoegd en had een enorme besparing opgeleverd.”
Frank Schoonbeek vindt het wel positief is dat de inwoners veel meer bij besluiten worden betrokken en dat met buurtvisies gewerkt gaat worden. Maar het akkoord lijkt niet transparant te kunnen zijn over hoe om te gaan met de sociale woningbouw en het huisvesten van minder draagkrachtigen.”

Uit de krant

Uit de krant