Vrijwilligers helpen leerlingen op weg met huiswerk.
Vrijwilligers helpen leerlingen op weg met huiswerk.

Lustrumviering mentorproject Jong Perspectief

Actueel 110 keer gelezen

Zoetermeer - Een fysiek feestje zat er door corona niet in, maar online konden we ons 1e lustrum van het mentorproject ook prima vieren.

In een afwisselend programma met filmpjes, interviews en een huiswerkopdracht hebben we met elkaar mogen ervaren dat het mentorproject meer dan alleen huiswerk is. Naast het leren plannen en organiseren van het huiswerk worden nieuwe perspectieven geboden, het zelfvertrouwen vergroot en contact gelegd met leeftijdsgenoten. En we zagen dat het vaak niet stopt als het traject afloopt, maar er een band voor het leven kan ontstaan.
Oud-leerlingen ontroerden de aanwezigen door hun terugblik op hun mentortraject waarin ze aangaven dat ze het zonder de hulp en de aandacht van hun thuismentor niet hadden gered op de middelbare school.
Uit de filmpjes van de vrijwilligers kwam naar voren dat thuismentor zijn niet alleen tijd kost, maar je ook heel veel energie geeft en je er zelf ook wat van leert.
Na afloop zat er een mooi compliment van één van de deelnemers in onze mailbox: ‘Een zeer inspirerende, hartverwarmende bijeenkomst. Zelfs digitaal spat het enthousiasme van het team eraf.’
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vorm van vrijwilligerswerk? Kijk op onze website www.jongperspectief.nl of bel naar 079-7502233.

Uit de krant