2B Home. Foto: Gerard van Warmerdam
2B Home. Foto: Gerard van Warmerdam Gerard van Warmerdam

College wil leegstaand 2BHome kopen voor een miljoen

Actueel 626 keer gelezen

Zoetermeer - Het college van B&W wil 2BHome kopen. Hiervoor trekt het gemeentebestuur één miljoen euro uit. Het raadsvoorstel over de aankoop is aan de gemeenteraad voorgelegd maar nog niet geagendeerd.

Door Hélène Ouwerkerk

Ruth Smits, de huidige eigenaar van 2B Home, besloot tijdens de coronaperiode in 2020 te stoppen en is sinds die tijd op zoek naar een koper voor het pand. Er werden geïnteresseerden gevonden maar omdat er ook erfpacht op de grond rust, liepen deze onderhandelingen telkens op niets uit. Nu heeft de gemeente zelf interesse in het gebouw. “Door het aankopen van het pand van 2BHome heeft de gemeente de maximale regie om het gebouw en de grond in te zetten voor de toekomstige ontwikkelingen op deze plek”, geeft verantwoordelijk wethouder Marijke Van der Meer aan.
Zo wordt er gedacht aan een sporthal of andere ontwikkelingen in het Vernèdepark. De visie op de toekomst van het gebouw wordt meegenomen in de ontwikkeling van de gebiedsvisie op het Burgemeester Vernèdepark.
Dit heeft alles te maken met de toekomst van de aan de overzijde gelegen Driesprong. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in het Van Tuyllpark een nieuw zwembad te bouwen. Met deze realisering zou zwembad de Driesprong gesloopt worden en ruimte moeten maken voor een woningbouwlocatie.
2BHome staat te koop voor ruim 9 ton. Het college wil ook de inventaris voor een bedrag van 40.000 euro overnemen. Om tot verkoop over te gaan moet de begroting worden aangepast. De gemeenteraad moet een besluit nemen of de gemeente 2BHome kan gaan kopen. Er is nog niet bepaald wanneer dat overleg gaat plaatsvinden.

Uit de krant