Het verkeer op de Bleiswijkseweg richting de Fokkerstraat/Binnenweg rijdt volgens bewoners te hard. (Foto: Kees van Rongen)
Het verkeer op de Bleiswijkseweg richting de Fokkerstraat/Binnenweg rijdt volgens bewoners te hard. (Foto: Kees van Rongen)

Zorgen om hoge snelheden op Bleiswijkseweg

Actueel 181 keer gelezen

ZOETERMEER - Bewoners aan de Bleiswijkseweg maken zich zorgen over de hoge snelheden op de Bleiswijkseweg en de Oostweg vanaf het Maximaplein naar de Rijksweg A12. Bij de gemeente heeft een van de bewoners, Hanny Post, namens de andere bewoners melding gemaakt van die hoge snelheden en om maatregelen gevraagd.

Door Kees van Rongen 

“Wij hebben als bewoners destijds inspraak gehad bij de verandering van de kruising met het industrieterrein en de Bleiswijkseweg in verband met de verbindingsweg naar Nutricia van vorig jaar. Daarbij hebben wij de hogesnelheden op de Bleiswijkseweg al aangegeven,” zegt Hanny Post. “De gemeente heeft daarop de bekende smiley (snelheidsdisplay) geplaatst. Volgens ons werkte de smiley niet goed, want bij hoge snelheid bleef de smiley groen. We hebben dat bij de gemeente gemeld, maar er werd niets meegedaan. Sterker nog de smiley is weggehaald.” Volgens de gemeente worden smiley’s altijd voor korte duur geplaatst. “Als snelheidsdisplays langer blijven hangen, neemt het effect af,” aldus de afdeling verkeer van de gemeente.

Negeren
Volgens de bewoners wordt niet alleen hard gereden, maar ook geregeld het rode verkeerslicht genegeerd. “De hoge snelheden, vaak meer dan 100 tot 140 kilometer per uur op de Oostweg richting Rijksweg A12 en op de Bleiswijkseweg vanaf het viaduct van de Randstadrail en het Prisma tot het verkeerslicht met de Fokkerstraat/Binnenweg wel 100 kilometer per uur. Dat is mijn interpretatie,” zegt Hanny Post. “Ik ben geen deskundige op dat gebied. Wel constateer ik de nodige herrie onder het viaduct van de Oostweg van knallende uitlaten. De hoge snelheden worden vaak in de avonden, nachten en in de weekenden gereden.”

Aangepast
De woordvoerder van de gemeente legt uit, dat bij de aanleg van de route naar het bedrijventerrein (Nutricia) de op- en afritten naar de Oostweg zijn aangepast. “Ook zijn de rijlijn van de Bleiswijkseweg en de extra fietsoversteek aangepast. Door deze maatregelen is de gemiddelde snelheid op dit wegvak gedaald. Om de geluidsoverlast tegen te gaan is op de Oostweg afgelopen zomer geluidsarm asfalt gelegd en zijn de voegen naar de viaducten opnieuw gelegd. Op dit moment is er voor de gemeente geen reden om actie te ondernemen, omdat er nauwelijks ongevallen gebeuren. Zo hebben er de afgelopen acht jaar zeven ongevallen plaats gevonden op de Bleiswijkseweg west (Fokkerstraat-Oostweg), waarvan zes ongelukken op de kruisingen. Daarbij is geen letsel opgelopen. Voor de Bleiswijkseweg oost geldt, dat er in acht jaar zes ongevallen hebben plaats gevonden. Ook hier geen letselongevallen.”

Overigens is de gemeente van plan de inrichting van de Bleiswijkseweg west aan te passen. Dit zal gebeuren in relatie tot het verbreden van het fietspad naar Lansingerland langs de Bleiswijkseweg. “De beschikbare middelen hiervoor moeten nog worden gevonden.” 

Uit de krant

Uit de krant