De nieuwe coalitie en fractievoorzitters.. Foto: Fred Wolters
De nieuwe coalitie en fractievoorzitters.. Foto: Fred Wolters

Nieuwe college zet in op meer BOA’s

Actueel 543 keer gelezen

Zoetermeer - Meer BOA’s, minder sociale huurwoningen en de sluiting van Museum De Voorde. Dat is een aantal besluiten die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord dat de partijen VVD, LHN, PDvZ, Zó!, CDA en CU/SGP hebben gepresenteerd.

Door Hélène Ouwerkerk

Na veel gesprekken onder leiding van formateur Bas Eenhoorn zijn de partijen eruit. Samen gaan ze de coalitie vormen. Afgelopen vrijdag werd de coalitie gepresenteerd met een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Waar de coalitie op veel onderdelen nog geen knopen doorhakt, gebeurt dat in de cultuursector wel. Voor Museum De Voorde, dat na een ingrijpende en miljoenen kostende verbouwing van het Stadhuis, in 2019 haar deuren opende, valt als het aan het nieuwe college ligt het doek.
Wel heeft de coalitie voor meer BOA’s op straat 1,2 miljoen per jaar over. Over andere heikele onderwerpen zoals woningbouw, afval en energietransitie worden nog geen harde uitspraken gedaan. Over afval wil het college in gesprek met inwoners om te horen wat zij willen. “Restafval wordt inderdaad duurder en als die kosten stijgen dan gaat de afvalstoffenheffing dus omhoog”, bevestigt Hilbrand Nawijn.
Verder worden in het coalitieakkoord de bouw van 3000 woningen genoemd. “Er zijn inderdaad meer woningen nodig”, zegt fractievoorzitter van de VVD, Lisette Meijer. “Wellicht worden het er meer maar dit willen we in ieder geval toevoegen. We zetten niet in op sociale woningbouw maar ook op middel dure en dure woningen.” Nawijn wil ook liever duurdere woningen: “Bij sociale woningen horen ook allerlei sociale voorzieningen. Dat is oké voor de mensen die hier al zijn maar niet voor de mensen van buiten”, aldus de LHN voorman. Voor Wim Blansjaar, fractievoorzitter van PDvZ was de sluiting van het museum een speerpunt maar ook het onderzoek naar een landtunnel over de Afrikaweg. Het nieuwe college trekt 80.000 euro uit om te onderzoeken of dit mogelijk is. “Wij zien niet zoveel in de landtunnel maar voor PDvZ was dit erg belangrijk dus gaan we het in ieder geval onderzoeken”, aldus Jan Iedema (VVD).

Bij het ter perse gaan van deze krant was de raadsvergadering over het akkoord en de installatie van de nieuwe wethouders nog niet geweest.

Uit de krant

Uit de krant