Wethouder Rosier. Foto: Fotoflex
Wethouder Rosier. Foto: Fotoflex FOTOFLEX Nederland - FOTOFLEX.NL

Wethouder Rosier blijft terughoudend

Actueel 170 keer gelezen

Zoetermeer - Het College van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Financieel zijn het onzekere tijden. Er zijn veel veranderingen die van invloed zijn op de begroting. Dit betreft de gevolgen van corona, de komst van een nieuw kabinet en de veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente. 

De financiële situatie van de gemeente voor het begrotingsjaar 2022 is nog wel redelijk. Voor de komende jaren is dat nog niet het geval er is nog veel onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is, zoals ook aangegeven in de Perspectiefnota 2022, in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden. Wethouder Rosier (Financiën) ’ ’Er is meer zicht op de financiële compensatie van het rijk voor de kosten van corona. Verder zijn tussen kabinet en VNG voor het jaar 2021 en 2022 afspraken gemaakt over de compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg, dit stemt ons positief en is een eerste stap in de juiste richting. Door alle onzekerheid is de financiële positie in 2023 en verder nog wel dramatisch omdat de jaarlijkse inkomsten van de gemeenten ver achterblijven bij de uitgaven die we jaarlijks moeten doen.’’ 

Door de tijdelijke compensatie voor de extra jeugdzorgkosten is er vanuit de Eneco-gelden minder geld nodig om de tekorten in de begroting te dekken. Hierdoor stijgt het nog beschikbare bedrag van 60 miljoen naar 72,5 miljoen. Dit bedrag zal komende jaren worden geïnvesteerd in de stad. De zorg voor de stad staat voorop. Dit om Zoetermeer te laten groeien naar een stad in balans. 

Initiatieven bieden aan de stad en haar inwoners 

Ondanks de financiële situatie is er wel een coronaherstelplan ‘Zoetermeer veerkrachtig uit de crisis’ eerder opgesteld. Dit plan biedt ook voor 2022 ondersteuning voor non-profit organisaties. Het afgelopen jaar is al flink ingezet op activiteiten en binding van inwoners. Een breed palet van maatregelen variërend van het verbeteren van de leefomgeving in wijken, ondersteuning van het onderwijsaanbod tot het ondersteunen van verenigingen en zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cultuurzomer- en winter en sportieve (kennismakings)activiteiten voor de jeugd georganiseerd door verenigingen in samenwerking met de combinatiefunctionarissen. De gemeenteraad bespreekt op 1 november de programmabegroting. Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst via een digitaal portaal beschikbaar.

Uit de krant

Afbeelding
Lezing over wonen voor senioren 26 mei, 11:26
Afbeelding
Demodag bij de Bouwhof 26 mei, 11:16
Afbeelding
Vierde Stationsstraat weer afgesloten voor auto's 26 mei, 10:24 2
Afbeelding
Zorgen over voortbestaan van Voorjaarskermis 26 mei, 09:24 5
Afbeelding
Avontuurlijk genieten bij Scouting Impeesa 25 mei, 09:11
Afbeelding
Teamwinnaars op stap met koets door Zoetermeer 24 mei, 09:41
Afbeelding
Gezellige high tea in de perenboomgaard 24 mei, 09:00
Afbeelding
Meiden DSO naar finale Haaglanden Cup 23 mei, 18:28