De laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu
De laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu

Doek valt voor Vrouwen van Nu

ma 3 jan 2022, 12:53 Actueel

Benthuizen - Na bijna 85 jaar is de Vereniging Vrouwen van Nu/ Plattelandsvrouwen Benthuizen opgeheven.

Op 8 juni 1937 werd in Benthuizen de plaatselijke afdeling van ‘De Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. Bij de start waren gelijk 28 dames lid met als presidente mevrouw Diephout- van Straalen. De speerpunten waren: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland. De vereniging was bijzonder actief met het organiseren van avonden, cursussen en excursies. Hoewel er in het begin grappen werden gemaakt over het feit dat de dames ook graag een clubje wilden hebben, lieten de dames al gauw zien dat het hun ernst was met het verbeteren van situaties: zo werd de gemeenteraad voorgesteld een consultatiebureau op te richten en werd om medisch toezicht op de leerlingen op de scholen gevraagd. Van oktober 1942 tot juli 1945 lag het verenigingsleven stil.

Wederopbouw
In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen nog steeds goed vertegenwoordigd in de vereniging, maar het aantal vrouwen met een andere achtergrond nam toe. De leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. De Plattelandsvrouwen in Benthuizen droegen bij aan de oprichting van de kleuterschool en de peuteropvang. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede.

Verandering
De speerpunten werden scholing en training, multiculturele afdelingen, emancipatie en stimulering van politieke deelname, recreatie en verbetering van het imago. De aandacht was gericht op de vorming en ontplooiing van de vrouw; op haar wensen, mogelijkheden en keuzes. Daarnaast waren strijd tegen kinderarbeid en toename van duurzaamheid aandachtspunten. Zo werd ook de naam gewijzigd van ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen‘ in ‘Vrouwen van Nu’.

Momenteel heeft de Vereniging Vrouwen van Nu, Afdeling Benthuizen 57 leden en zijn er, voor zover Covid geen roet in het eten gooide, zoveel mogelijk activiteiten doorgegaan. Helaas werden geen nieuwe bestuursleden gevonden en daarom heeft het bestuur, in samenspraak met de leden, doen besluiten de afdeling Benthuizen per 1 januari 2022 op te heffen. Zowel onder de leden als binnen het bestuur heerst een gevoel van spijt dat aan bijna 85 jaar verenigingsleven een einde komt. Toch blikken wij met plezier terug op deze leerzame, gezellige en blikverruimende periode die enkele generaties vrouwen in Benthuizen binnen de vereniging hebben kunnen genieten.

Uit de krant