Vrolijke kunstwerken voor de noodopvang. Foto: ILOZ
Vrolijke kunstwerken voor de noodopvang. Foto: ILOZ

Kunst voor vluchtelingenopvang

Actueel 268 keer gelezen

Zoetermeer - Leden van alle tempels, moskeeën, kerken en bijeenkomsten van gelovigen en levensbeschouwing hebben de handen ineen geslagen. Ze hebben schilderijen, tekeningen en kunstwerken gemaakt om de noodopvang voor statushouders in de voormalige gevangenis op te vrolijken.

“Toen het ILOZ (Inter-levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) hoorde dat in de voormalige gevangenis van Zoetermeer vluchtelingen tijdelijk zouden worden opgevangen, heeft het samen met het Beraad van Kerken een taskforce opgezet”, vertelt Michael Vis namens het ILOZ. “Het doel was om activiteiten te ontwikkelen waardoor deze bewoners zich welkom zouden voelen in Zoetermeer – Stad van Compassie.”
In goed overleg met het COA is besloten om als eerste te proberen de woonruimte binnenin te verlevendigen. “Het gebouw waarin gewoond zou moeten worden, was nooit gebouwd voor de gezelligheid, dus daar was ruimte voor veel verbetering”, zegt Vis. Alle verschillende geloofsgemeenschappen hebben eigen acties opgezet om tot een gezamenlijk doel te komen.
In elke gemeenschap hebben kinderen tekeningen gemaakt van de HDV Oranje moskee, tot de katholieke kerk. In christelijke kerken en de apostolische gemeenschap hebben mensen schilderijen gemaakt of slingers om op te hangen.

Het handvest van compassie was eerder al door diverse politieke partijen en bijna alle geloofsgemeenschappen en de burgemeester ondertekend. Compassie gaat tenslotte niet over geloof of politieke overtuiging, maar over menselijkheid tegenover elkaar. Nu konden we hier weer een mooie invulling aan geven.
“De medewerkers van het COA waren heel enthousiast toen ze zagen welke tekeningen en schilderijen gedoneerd werden. In eerste instantie was er enige gereserveerdheid geweest, want waar zouden ‘deze geloven’ mee komen? Maar het resultaat werd hartelijk ontvangen”, vertelt Michael Vis. “Op haar beurt is het ILOZ echt trots dat het de diverse levensbeschouwingen en gelovigen in Zoetermeer elke keer weer lukt samen te werken. Het laat zien dat er vrede mogelijk is tussen mensen van goede wil, ondanks verschil in overtuiging. Het ILOZ heeft met het COA afgesproken dat er een vervolgoverleg komt waarin gekeken wordt naar welke activiteiten nog meer wenselijk zijn voor de bewoners.
ILOZ
In het ILOZ werken bijna alle levensbeschouwingen in Zoetermeer samen in projecten die niet gaan over geloof, maar over omzien naar elkaar. Zo is er de Vredesweek maar ook de week voor Respect in maart en de Week van dialoog in november.

Uit de krant