Bij de dagbesteding van Tuingezel brengen de deelnemers hun tijd door in een groene omgeving. Foto: Robbert Roos
Bij de dagbesteding van Tuingezel brengen de deelnemers hun tijd door in een groene omgeving. Foto: Robbert Roos (Foto: Robbert Roos)

Tuingezel weer open voor deelnemers

'De vraag
is groot'

Robbert Roos

Net als veel andere instellingen moest ook Tuingezel haar deuren halverwege maart sluiten. Een enorme domper voor de bezoekers van deze dagbesteding. Daarom zette Peter Hop en zijn team alles op alles om het bijzondere werk voor kwetsbare ouderen met de diagnose dementie toch voort te kunnen zetten. Inmiddels is Tuingezel weer open en wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor de toekomst.

Zoetermeer - "De mededeling dat we de deuren moesten sluiten kwam echt wel even binnen", vertelt Peter van Tuingezel. "We hebben dan ook direct crisisoverleg met het team gehad om te kijken wat dat voor consequenties had voor ons en onze cliënten. Een van onze vrijwilligers is een voormalig huisarts. Samen hebben we gekeken hoe we vervolgens met de nieuwe situatie om konden gaan." Voor Peter en zijn mensen valt Tuingezel onder noemer cruciale sector. Men is dan ook vanuit die gedachte op zoek gegaan naar mogelijkheden om de kwetsbare ouderen ook thuis een goede dagbesteding te kunnen bieden. En daar zaten best wat alternatieve mogelijkheden tussen. Zo bezochten teamleden die zelf geen klachten hadden sommige ouderen thuis om te wandelen of een spelletje te doen. "Dat kan best terwijl je anderhalve meter afstand houdt." Een stok om de senioren te helpen herinneren aan de anderhalve-meter-regel haalde zelfs het tv-programma 'Goedemorgen Nederland'. Een bevriend fysiotherapeut nam filmpjes op met eenvoudige bewegingsoefeningen voor thuis. Ook kwam het voor dat medewerkers van Tuingezel via een online verbinding samen liedjes zongen of met elkaar in gesprek gingen. We maakten zelfs mee dat deelnemers die elkaar niet konden bezoeken, elkaar toch zagen doordat de mensen van Tuingezel gewoon twee tablets tegenover elkaar plaatste. Mooie oplossingen. Toch was er ook spanning. "Soms voelde het net of ik mijn mensen naar het front stuurde. Ik heb de vergelijking gemaakt met de soldaten in oorlogstijd", legt Hop uit. "Toen werd er ook voor je gevochten. Nu laten wij onze deelnemers niet in de steek." In juni werden voorzichtig de eerste wandelbezoekjes aan de dagbesteding bij Stadsboerderij Het Buitenbeest weer hervat. Na het aanpassen van de inrichting was het ook mogelijk om weer te starten met de activiteiten. "Omdat we nu minder mensen in de ruimte kunnen plaatsen hebben we een grote tent naast het gebouw geplaatst", vertelt Hop. "Die gebruiken we nu om de groep te splitsen. Waar we eerst zo'n tien personen tegelijk konden ontvangen mogen er door de RIVM-richtlijnen nu maar vijf cliënten in de ruimte actief zijn. Vandaar de extra tent. Tegelijkertijd leren we op deze manier hoe we in twee groepen kunnen werken." Omdat de situatie de komende tijd waarschijnlijk onveranderd zal blijven wordt er momenteel nagedacht over uitbreiding van de locatie op Het Buitenbeest. "De vraag naar deze vorm van dagbesteding is groot, daarom is het van belang om geen capaciteit verloren te laten gaan."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden