Foto: Fred Roland

Zó stelt vragen over toegangsprijs zwembad

Zoetermeer - Zó Zoetermer heeft vragen aan het college gesteld over de prijzen van een toegangskaartje voor het buitenbad van het Keerpunt. "We hebben signalen ontvangen over de toegangsprijs van het buitenzwembad. Er blijkt 10 euro te worden gerekend voor iedereen — ongeacht leeftijd. Uit een rondgang langs buitenbaden in de randstad blijkt dat de gebruikelijke prijzen tussen de 4,50 en 6,- euro liggen. Uit een memo van het college ten tijde van de verkoop van het zwembad (18-2-2014) blijkt dat er afspraken zijn gemaakt over de toegangsprijs. Er staat: ’door SLW is (niet-bindend) toegezegd dat er voorlopig geen dan wel een geringe verhoging zal plaatsvinden.", zegt raadslid Roel van der Vlies. 

Hij heeft de volgende vragen gesteld. Bij de verkoop van het Keerpunt is in de erfpachtovereenkomst de verplichting opgenomen om jaarlijks het buitenbad gedurende 8 weken open te stellen voor publiek. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? Welke afspraken zijn er precies gemaakt?

Wat was de prijs van een toegangsbewijs voor de verkoop van het Keerpunt? Hoe verhoudt de huidige prijs van 10 euro zich tot de afspraken, mede in het licht van de geringe faciliteiten die op dit moment beschikbaar zijn?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden