door Ferry Streng, Arcadis Landschapsarchitectuur
door Ferry Streng, Arcadis Landschapsarchitectuur (Foto: )

Oprichting Stichting Voedselbuurtbos

ZOETERMEER - Sinds 15 juli 2020 bestaat de Stichting Voedselbuurtbos, de stichting achter Voedselbuurtbos GeuzeGroen dat in de Nieuwe Driemanspolder zal worden aangelegd, officieel. Initiatiefneemsters Klaartje Jaspers en Astrid van Beek ondertekenden de statuten bij notaris M. Kroese en kandidaat-notaris Arnout van de Beek op het kantoor van JHD Notarissen te Zoetermeer.

De oprichting van de Stichting Voedselbuurtbos is weer een belangrijke stap op weg naar de realisatie van Voedselbuurtbos GeuzeGroen. Na enkele jaren van voorbereidingen en veel voorwerk kunnen de initiatiefneemsters en vrijwilligers formeel van start. Zo kan er nu een rekening voor de stichting worden geopend en kunnen er vergunningen en fondsen worden aangevraagd.

In navolging van de organisatie achter GeuzeGroen is de doelstelling van Stichting Voedselbuurtbos meerledig:

het faciliteren van toegankelijke, sociaal en ecologisch verantwoorde voedselproductie van meerjarige eetbare gewassen;

het verhogen van biodiversiteit;

het behoud, vermeerderen en verspreiden van kennis over eetbare bosproducten en hun productiesystemen;

het bevorderen van de culturele uitwisseling en sociale cohesie in de nabijgelegen buurten.

Kijk voor meer informatie op www.geuzegroen.nl en volg geuzegroen op Facebook en Instagram.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden