Foto:

Gemeenteraad in opstand tegen bezuinigingen van het Rijk

Zoetermeer - De Zoetermeerse gemeenteraad is het zat dat gemeenten gedwongen worden om veel te bezuinigen. De raad komt in opstand tegen het Rijk.

De voltallige gemeenteraad heeft besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten, welke mogelijkheden er zijn om géén begroting vast te stellen zolang er niet genoeg middelen zijn, en ook een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 juli is een Actiecomité benoemd om het voortouw te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken. De financiële positie van Zoetermeer, en vele andere gemeenten in Nederland, wordt veroorzaakt door verschillende maatregelen die het rijk heeft genomen en die ertoe hebben geleid, dat de gemeenten niet kunnen rondkomen. De belangrijkste oorzaken zijn:

Het rijk verstrekt te weinig geld voor het uitvoeren van de jeugdzorg en heeft de gemeenten te weinig mogelijkheden gegeven om te kunnen sturen en de uitgaven in de hand te houden.

Het rijk heeft de eigen bijdragen voor de Wmo sterk verlaagd en daarbij veel te weinig geld overgeboekt naar de gemeenten om de aanzuigende werking op te kunnen vangen. Het is nu zo aantrekkelijk en goedkoop om huishoudelijke hulp voor senioren via de gemeente te laten lopen dat de gemeenten niet uitkomen met de beschikbare financiën.

Het rijk heeft ooit bedacht dat door verplichte samenwerking van gemeenten - de zogenaamde opschaling – gemeenten zuiniger konden werken. De opschaling is niet doorgegaan, maar de gemeenten worden nog steeds sterkt gekort en die korting wordt ieder jaar een stuk hoger.

Alleen al de hiervoor genoemde oorzaken komen landelijk neer op een bedrag van circa 2,5 miljard euro per jaar en voor Zoetermeer betreft het ieder jaar zo’n 17,5 miljoen euro.

Dit zijn tekorten die al bestonden vóór corona toesloeg. De gemeente staat klaar om uit onder andere de inkomsten van de Eneco-gelden te redden wat er te redden valt om de corona-tegenslagen op te vangen. Dat is vooralsnog geen probleem omdat het gaat om uitgaven die we nu één keer moeten doen.

Het probleem met de hiervoor genoemde tekorten is dat ze ieder jaar terugkomen en dat kan niet meer worden opgelost door geld uit de reserves te halen.

Vorig jaar heeft Zoetermeer om alle financiële moeilijkheden op te vangen een keuze gemaakt uit een reeks aan pijnlijke bezuinigingsvoorstellen en de raad zou in het najaar nog meer moeten schrappen, maar de raad heeft nu besloten dat het genoeg is.

Geen van de raadsleden is in de gemeentelijke politiek gegaan om de stad kapot te bezuinigen. Alle acties die de wethouders en de colleges van de gemeenten hebben gevoerd in de richting van de regering en de Tweede Kamer hebben geen effect gehad. Het is nu aan de gemeenteraad om zijn verantwoordelijkheid te pakken en duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.

De Raad van Zoetermeer gaat op zoek naar de actiebereidheid bij de andere gemeenten om te zien of we met elkaar een vuist kunnen maken en kunnen zorgen voor genoeg middelen van het rijk om de steden en dorpen goed te laten functioneren.

Marjke van der Meer: "Zó! Zoetermeer wil een mooie leefbare stad, maar we zijn de laatste jaren alleen maar aan het uitleggen waar allemaal steeds minder geld voor is: wijkbibliotheken, wijkrestaurants, wijkposten. Honderden wethouders hebben noodsignalen afgegeven maar tot onze verbijstering zei de Minister dat er maar weinig gemeenten onder curatele van de provincie waren gekomen! Ze had nog steeds geen idee van de ernst van de situatie!

Juliette Meurs, Zoetermeer Vooruit

“Zoetermeer Vooruit vindt het niet meer uit te leggen dat inwoners meer moeten gaan betalen om de structurele tekorten van de gemeente op te lossen. Tekorten die veroorzaakt worden door de rijksoverheid. Daar laten wij de inwoners niet voor opdraaien.”

Margot Kraneveldt, PvdA

“Het kabinet móet met extra geld over de brug komen. Nog meer bezuinigen op onze meest kwetsbare inwoners is volkomen onverantwoord en voor de PvdA echt onacceptabel!”

Jeremy Mooiman, PVV

“De PVV staat voor een leefbaar Zoetermeer met goede voorzieningen voor onze inwoners. De afgelopen jaren hebben we gezien dat o.a. wijkposten, wijkbibliotheken, en wijkrestaurants verdwijnen of in moeilijkheden komen door bezuinigingen. Wat de PVV betreft onacceptabel. Bezuinig onze stad niet kapot! Het is hoog tijd dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt voor de taken die zij aan gemeenten hebben overgedragen. Het kan zo niet langer. Denk aan onze inwoners!”

Francijn Brouwer, CU/SGP

“De laatste tijd hebben we al veel bezuinigingen moeten slikken. Maar het kan zo niet doorgaan. Onze stad heeft investeringen nodig, geen afbraak. CU/SGP wil dat de minister gaat begrijpen hoe hoog de nood is bij de Nederlandse gemeenten, en over de brug komt met het geld dat hoort bij onze taken.”

Ineke van den Berg, FvdB

“Hoeveel signalen en noodkreten heeft de minister nog nodig om de ernst van de situatie in te zien? FvdB vindt het onbegrijpelijk dat het rijk de andere kant op kijkt, terwijl gemeenten kopje onder dreigen te gaan. Hoe beschermen we onze kwetsbaarste inwoners, onze ouderen, onze cultuur- en welzijnsinstellingen, tegen nog meer bezuinigingen?”

Rob Duiven, VVD

“De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen. De rek is eruit. Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is.”

Véronique Frinking, CDA

“Het CDA Zoetermeer wil een begroting die in balans is. Vandaag en in de toekomst. Op dit moment lukt dat niet meer. We kunnen de kosten voor Zorg niet meer opbrengen. Moeten onverantwoord bezuinigen. En dat gaat ten koste van de stad. Dat wil niemand. Er is nu echt steun vanuit het Rijk nodig. Daarom komen we in actie. Om die steun te krijgen voor de Zoetermeerders.”

Ivan Beij, SP

“Genoeg is genoeg. Het wordt tijd dat wij als raadsleden en gemeentebestuurders in actie komen. De afbraak vanuit het rijk duurt nu te lang. Op deze manier kunnen wij onze verantwoordelijkheden niet langer uitvoeren waardoor de stad ten onder kan gaan, daarom actie.”

Gernand Ekkelenkamp, D66

“Het Rijk moet nu echt over de brug komen met meer structurele middelen voor de gemeenten om verdere bezuinigingen te voorkomen. Het water staat ons aan de lippen, nog meer bezuinigen op essentiële voorzieningen in de stad vindt D66 Zoetermeer onverantwoord!”

Jordy Boerboom, GroenLinks

“GroenLinks is vanaf dag 1 kritisch geweest dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg kreeg van het Rijk met minder budget dan dat het Rijk hier zelf aan uit gaf. Hierdoor worden wij als gemeenten voor onterechte dilemma's gesteld om te bezuinigen op bibliotheken, onderhoud van de openbare ruimte of de zorg voor kwetsbare kinderen. Daarmee laat het Rijk niet alleen de gemeenten, maar vooral onze inwoners in de kou staan. Wat GroenLinks betreft is dit nu echt afgelopen!”

Hilbrand Nawijn, LHN

“LHN is verbolgen dat snijden in voorzieningen in de stad of belastingverhogingen onafwendbaar zijn. De oorzaak is een falend kabinetsbeleid. Gemeenten krijgen extra taken zonder het benodigde geld te krijgen. De LHN vindt dat onacceptabel, wij zijn heel erg fel want door dit kabinet zitten onze inwoners in de knel.”

Wim Blansjaar, PDvZ

“Partij Democratie voor Zoetermeer vindt het schandalig dat het kabinet de gemeente en daarmee hun inwoners opzadelt met extra kosten zonder deze te compenseren. Al vele bezuinigingen zijn er in Zoetermeer doorgevoerd. Met kunst en vliegwerk wordt nu de begroting dichtgetimmerd, waardoor voorzieningen worden wegbezuinigd of worden uitgekleed. Kabinet kom over de brug.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden