De eerste Hagenpreek van de Oosterkerk in de openlucht trok zo'n driehonderd bezoekers. Foto: Robbert Roos
De eerste Hagenpreek van de Oosterkerk in de openlucht trok zo'n driehonderd bezoekers. Foto: Robbert Roos (Foto: Robbert Roos )

Hagenpreek Oosterkerk is een groot succes

'Dit is toch geweldig'

Robbert Roos

De maatregelen voor bijeenkomsten mogen dan steeds meer versoepeld worden; een 'normale' kerkdienst zoals we dat gewend waren is nog steeds niet mogelijk. Daarom zoeken veel kerken naar een alternatief. Zondag 12 juli organiseerde de Oosterkerk uit de wijk Oosterheem een bijzondere Hagenpreek in een weiland langs de Voorweg.

Zoetermeer - De titel 'Hagenpreek' is volgens Hilde van Leenen van de Oosterkerk gekozen als verwijzing naar de openluchtbijeenkomsten van toen. "We hadden als kerk de behoefte om elkaar weer met zijn allen in het echt te zien." Eerst wilde men de dienst in het Heempark bij de kerk in Oosterheem houden maar dat was helaas niet mogelijk. "We hebben veel ondernemende kerkleden", geeft Hilde lachend toe. "Die denken in oplossingen. Een van hen stelde spontaan het weiland achter zijn huis beschikbaar. Van idee tot dienst hebben we, door inzet van velen, binnen twee weken kunnen realiseren. Heel fijn om zo als gemeente samen te kunnen werken."

Hagenpreken werden voor het eerst gehouden tijdens het begin van de Reformatie. Gelovigen zetten zich hierin af tegen de katholieke leer. De eerste in Nederland vond plaats in de duinen bij Dishoek op Walcheren. Als gevolg van deze heftige preek vond de eerste beeldenstorm in Zeeland plaats. Voor bezoekers en predikanten waren deze Hagenpreken overigens niet zonder risico. Verraders van deze diensten werden flink beloond. Toehoorders konden verbannen worden en predikanten wachtte zelfs de galg. 

Daar hoeven de bezoekers en voorganger van deze dienst Timo Hagendijk vandaag niet bang voor te zijn. Onder begeleiding van de Hart4U-band genieten een kleine 300 bezoekers van deze eerste openluchtdienst. Het weiland, waar normaal schapen lopen, is door vele vrijwilligers poepvrij gemaakt en in keurige banen gemaaid. Zo kan iedereen een plekje zoeken en toch voldoende afstand houden van elkaar. De een op een meegebrachte stoel of kleed, de ander lekker languit in het gras. "Wat fijn om hier vandaag bij elkaar te kunnen zijn en weer samen te kunnen zingen", verwelkomt Timo zijn bezoekers. Timo is de nieuwe pionier in Oosterheem en preekt vandaag over het thema 'Buitenspel' aan de hand van het verhaal van Saulus uit het boek Handelingen. Het weer werkt in elk geval geweldig mee. Terwijl de dienst in volle gang is passeren er regelmatig fietsers en wandelaars. De een kijkt verwonderd op, de ander blijft even staan kijken. Af en toe blaat een schaapje vol ongenoegen, of vliegt er een koppel ganzen over. De sfeer is hecht en als de handen bij het lied 'Zegekroon' omhoog gaan is het gemeentegevoel compleet. Na afloop veel enthousiaste reacties. Familie Bos: "Dit is toch geweldig? Zo wil je als gemeente samenzijn." Ook een van de oudste leden, mevrouw Brandhorst-Sonneveld is blij. "Wat fijn dat de kerkdienst zo gehouden kan worden." De Oosterkerk is dan ook van plan de komende tijd meer van dit soort diensten te houden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden