Foto: Helene Ouwerkerk

Woningbouw nog verder onder druk

Woningcorporaties hebben onvoldoende geld om betaalbare woningen te bouwen en hun woningbezit te verduurzamen. Alleen al in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam komen de woningcorporaties tien miljard euro te kort. Wanneer er geen extra geld van het Rijk komt zijn over vijf jaar de woningcorporaties ook in Zoetermeer uitgebouwd.

Zoetermeer - Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport 'Opgave en middelen in de corporatiesector'. Volgens Robin Paalvast, wethouder en voorzitter bestuurlijke tafel Wonen Haaglanden, is die situatie zorgelijk. Samen met de provincie en andere regio's heeft hij bij minister Kasja Ollongren (wonen) hiervoor aandacht gevraagd. In Zoetermeer hebben eerdere ontwikkelingen bij woningcorporatie Vestia bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de hele regio. "Opbrengsten uit verkoop van bezit mag Vestia alleen inzetten voor aflossing van de schulden en niet langer aanwenden voor nieuwbouw, sloop of andere doelen op het gebied van volkshuisvesting", legt Paalvast uit. "Dit heeft tot gevolg gehad dat diverse Vestia-projecten inmiddels zijn stilgezet of in grote onzekerheid verkeren. Als het Rijk met een oplossing komt waarmee Vestia weer kan investeren, kan deze onzekerheid worden weggenomen."

Het becijferde tekort van 10 miljard is volgens Paalvast niet op te hoesten. "We hebben als gemeente al tekorten aangaande jeugdzorg" geeft Paalvast aan. "Daarom is het van belang dat de overheid samen met ons tot een oplossing komt. Als dat niet lukt, zijn de huurders straks alsnog het kind van de rekening."

Entreegebied

Paalvast hoopt ook voor het Entreegebied een financiële impuls van Ollongren te krijgen. Het project is één van de 24 bouwprojecten die een gooi doet naar een bijdrage uit de pot van circa € 274 miljoen die in het kader van de Woningbouwimpuls beschikbaar is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden