In september weer Parkinson Café

Zoetermeer - Door het versoepelen van de maatregelen kan het Parkinson Café Zoetermeer weer stap voor stap van start. Het streven is om op 15 september 2020 te starten met de eerste bijeenkomst. Natuurlijk worden daarbij alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen om een zo veilig mogelijke bijeenkomst mogelijk te maken.

In deze lastige periode door het coronavirus ziet het leven er voor veel mensen anders uit dan normaal, zo ook voor alle mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, en hun naasten. Gelukkig kunnen zij elkaar weer in levenden lijve gaan ontmoeten in het lokale Parkinson Café, zij het op gepaste 1,5 meter afstand.

Het programma zal als vanouds veel informatie bieden, maar ook voldoende ruimte geven om gezellig met elkaar contact te hebben. Iets wat we de afgelopen tijden enorm hebben gemist. Het oorspronkelijke 2020-jaarprogramma is grondig verstoord. Zoals het er nu uitziet geldt: 15/9 logopedie en diëtiek (en bijpraten over de voorbije periode), 20/10 cognitieve training, 17/11 creatief met parkinson, 15/12 eindejaarsbijeenkomst. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl.

Ten tijde van het schrijven van dit stukje is een probleem nog de ruimte. In de gastvrije ruimten van Palet Welzijn aan de Bijdorplaan is door de anderhalve meter regel het toegestane aantal bezoekers erg beperkt. Er wordt naarstig naar een oplossing gezocht; in elk geval komt er een aanmeldprocedure. De leden ontvangen vóór 15 september hierover een email. De meest recente informatie wordt t.z.t. vermeld op de website.

Heeft u vragen of zorgen over het eerste bezoek aan het Parkinson Café Zoetermeer in deze fase van de coronatijd? Raadpleeg dan de website van het Parkinson Café: www.parkinsoncafezoetermeer.nl, of e-mail naar info@parkinsoncafezoetermeer.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden