Gemeenteraad op 1,5 meter afstand
Gemeenteraad op 1,5 meter afstand (Foto: )

Boa's krijgen pepperspray en wapenstok

Hélène Ouwerkerk

Boa's in Zoetermeer krijgen een wapenstok en pepperspray om zich beter te beschermen tegen geweld. Deze motie werd afgelopen maandag tijdens een 7 uur durende voorjaarsdebat van de gemeenteraad aangenomen.

Zoetermeer - Centraal stond de Perspectiefnota van het college van B & W. Een nota die richting geeft waar de stad naartoe wil en waar geld voor wordt uitgetrokken. De Perspectiefnota 2020 was echter een sober beleid met weinig nieuw beleid. Enerzijds omdat Zoetermeer kampt met grote tekorten op de jeugdzorg maar ook omdat de coronacrisis de stad financieel hard heeft geraakt. Het college onder aanvoering van wethouder financiën, Marc Rosier vond het dan ook niet het moment voor grote kostbare plannen. "Er wordt een beleidsarme perspectiefnota gepresenteerd met in principe geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Direct na het zomerreces 2020 buigt het college zich over eventuele aanpassingen van (nieuw) beleid", aldus Rosier.

Ook de gemeenteraad was met 47 moties en 7 amendementen zeer terughoudend en ook de nodige voorstellen werden weer ingetrokken. Het beeld om de hand even op de knip te houden overheerst bij veel fracties. Om die reden haalde ook het GroenLinks-amendement om verstandig om te gaan met de Enecogelden (Zoetermeer heeft 95 miljoen ontvangen voor de verkoop van Eneco-aandelen red.).

Unaniem was de raad over de VVD-motie 'Een leven lang leren'. De motie draagt het college op om onderzoek te doen hoe inwoners die hun baan kwijt raken zich kunnen laten omscholen. Een onderwerp dat juist in deze coronatijd actueel is. Ook erg actueel is de beveiliging van Boa's die elders in Nederland in de problemen zijn gekomen. LHN had een motie ingediend om BOA's uit te rusten met pepperspray en wapenstok. Voorafgaand moeten de BOA's een training krijgen over deze materialen. De motie werd door de raad aangenomen.

Minder steun kregen moties over de opzet van een jongerenraad en ook de motie van CU/SGP om fietsen in de Dorpsstraat weer toe te staan, haalde de stemming niet. De CU/SGP had de motie ingediend omdat veel winkeliers in de Dorpsstraat minder klandizie hebben omdat er in de Dorpsstraat niet meer gefietst mag worden. De partij wil dat de maatregel die in de coronacrisis is genomen wordt teruggedraaid.

In het najaar wordt verder gepraat over de voorstellen.

Vergaderen op 1,5 meter 

Het was afgelopen maandag de eerste keer sinds de coronacrisis dat de gemeenteraad weer lijfelijk aanwezig was in de raadzaal. Aangezien het op 1,5 meter was, was het anders dan anders. Zo zaten de raadsleden verspreid door de hele raadzaal en zaten fracties ook niet altijd bij elkaar in de buurt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden