Onderzoeker en hoofddocent Gert Evers, Haagse Hogeschool, bij een eerdere bijeenkomst met jongsenioren. Foto Kees van Rongen
Onderzoeker en hoofddocent Gert Evers, Haagse Hogeschool, bij een eerdere bijeenkomst met jongsenioren. Foto Kees van Rongen (Foto: Kees van Rongen)

Studie: senioren willen erbij horen

Kleinkinderen en fietsen zijn belangrijk

Kees van Rongen

Studenten van de Haagse Hogeschool vroegen jongsenioren (60-70 jaar) hoe zij zich voorbereiden op hun mogelijke kwetsbaarheid in gezondheid en welzijn op lange termijn. Uit het onderzoek blijkt, dat jongsenioren zich nauwelijks voorbereiden op hun kwetsbaarheid in de toekomst. Wel kreeg men inzicht in de wensen van jongsenioren.

Zoetermeer - Opdrachtgevers voor het onderzoek door de Haagse Hogeschool zijn Plicare (onafhankelijke wijkverpleegkundigen) en GGD. Jongsenioren kunnen zich in het huidige welzijnsaanbod vooral gericht op 75-plussers niet vinden.” Henriëtte Bots (69), een van de leden van de initiatiefgroep betrokken jongsenioren: “De vraag hoe bereid ik me voor op mijn toekomst, heeft me aan het denken gezet. In de groep jongsenioren kwamen ideeën en wensen aan bod. En dat was niet de bingo.” Onderzoeker en hoofddocent bij de Haagse Hogeschool, Gert Evers, vertelt, dat het onderzoek van 2018 tot februari 2020 duidelijk heeft gemaakt, dat een goed seniorenleven is gebaseerd op levensloopbestendig wonen, vitaliteit en zingeving. “Voor een goed seniorenleven geldt niet belemmerd zijn om te doen wat je wilt. Gezond, vitaal en mobiel zijn. Verbonden zijn met familie, vrienden en buurt. Plezierig leven en wonen in je huis. Hieraan moet preventief en samen met anderen aandacht besteed worden,” zo luidt de conclusie in het onderzoeksrapport. Daarbij kwam naar voren, dat verbinding maken tussen verschillende groepen belangrijk is zoals jong met oud, vitaal en beperkt, gezond en ziek, mobiel en immobiel. “Een vervolgonderzoek is nodig. Het onderzoek werd gedaan bij jongsenioren in De Leyens met voornamelijk een hoge sociaaleconomische status. Dat moet worden verbreed naar senioren met een lage sociaaleconomische status en kwetsbare ouderen. Ook moet een verbinding worden gemaakt met jongeren en senioren uit andere culturen. De leeftijdsgrens 60-70 jaar wordt niet meer gehanteerd,” zegt Gert Evers. “Jongsenioren kunnen het beste benaderd worden vanuit hun vitaliteit in het heden en niet vanuit te verwachten problemen in de toekomst. Je weet niet welke problemen je tegen gaat komen, dus is het lastig je erop voor te bereiden. Ze houden zich liever bezig met de kleinkinderen, fietsen en vrijwilligerswerk. Aansluiten bij de wensen voor een goed leven nu biedt mogelijkheden om te werken aan een kwalitatief goed leven in de toekomst. Erbij horen en ertoe doen. In drie werkgroepen willen we onderwerpen als levensbestendig wonen, vitaliteit en zingeving verder uitwerken met jongsenioren. Door het coronavirus konden we in maart niet beginnen. Inmiddels worden 20 jongsenioren, die zich hebben aangemeld, telefonisch geïnterviewd door leden van de initiatiefgroep: Henriëtte Bots, Edu Fisscher en Theo Nuijten. In augustus gaan we dan goed voorbereid van start met de drie werkgroepen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden