SP stelt vragen over voorgenomen sloop van 23 sociale huurwoningen

SP stelt vragen over voorgenomen sloop van 23 sociale huurwoningen

Zoetermeer - Een aantal bewoners van de wijk Meerzicht/Westergo in Zoetermeer hebben op 23 maart jl. een brief ontvangen van de WBC “De Goede Woning” waarin wordt aangekondigd dat in 2021 23 woningen worden gesloopt. De reden voor deze sloop zou zijn, dat op deze plek plaats moet worden gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen die meer zouden voldoen aan de eisen van deze tijd (comfortabeler, energiezuiniger en een betere indeling). Deze brief heeft onder de betrokken bewoners grote onzekerheid gebracht want wat betekent dit straks concreet voor hen.

Woningbouwcorporatie de Goede Woning zou dit plan ter beoordeling hebben voorgelegd aan de gemeente Zoetermeer. Iván Beij, fractievoorzitter van SP Zoetermeer heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1.Is het college op de hoogte van het feit dat WBC De Goede Woning van plan is 23 sociale huurwoningen in de wijk Meerzicht te slopen?                                                 Zo ja, hoe kijkt het college naar deze voorgenomen sloop van deze woningen?

2. Is het college het met ons eens dat renovatie van deze woningen beter op haar plaats zou zijn in plaats van te worden gesloopt?

3. Is het college het met ons eens dat het aangevoerde argument dat de nieuw te bouwen woningen, comfortabeler, energiezuiniger en een betere indeling moet bieden een kul argument is omdat de aangrenzende eengezinswoningen,van hetzelfde bouwjaar, ook hier niet aan voldoen maar wel worden gerenoveerd.

4. Er is onzekerheid onder de bewoners ontstaan. Ze weten niet of zij kunnen terugkeren naar de nieuwe woningen omdat zij in een laag huur segment wonen of alleenstaand zijn. Zij weten zelfs niet of het hoogbouw, laagbouw of appartementen zullen worden. Bij navraag door bewoners blijkt daar onduidelijkheid over te bestaan. Ook hier vragen wij het college voor meer duidelijkheid.

5. Een volgende vraag aan het college is waarom juist voor deze woningen is gekozen om gesloopt te worden. Het Nul-Op-De-METER-project waar de eengezinswoningen in meedraaien kan immers prima worden uitgevoerd op de 23 woningen. Die zijn immers al voorzien van muurisolatie, een HR-ketel en hebben dubbel glas. Verder zijn zij uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen omdat het dak ongeveer acht jaar geleden volledig is vernieuwd.

6. Voor verduurzaming van sociale huurwoningen is subsidie toegezegd aan de woningbouwcorporaties. Wij vragen ons dan ook af waarom dan tot sloop wordt overgegaan? Kan het college ons hierop antwoord geven?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden