Persbericht Voorjaarsacties Stichting Sam's Kledingactie gaan niet door

Beste lezer van dit bericht,

Als lokaal nieuwsblad bent u ongetwijfeld (maatschappelijk) betrokken bij alles wat er speelt in uw regio. Maar op regionaal niveau gebeuren soms ook dingen die een wereldwijde impact hebben. Zoals bijvoorbeeld onze kledinginzamelingsacties, waarbij tientallen vrijwilligers uit uw regio zich inzetten voor mensen van over de hele wereld. Om te helpen hen een kans op een beter leven te bieden na bijvoorbeeld een natuurramp of oorlogsgeweld.

Helaas kunnen onze actiedagen die voor dit najaar gepland stonden niet doorgaan vanwege maatregelen en restricties als gevolg van het coronavirus.

Daarom hopen wij dat u onderstaand nieuwsbericht wilt opnemen in uw uitgave, want met uw hulp kunnen wij snel veel mensen bereiken.

Mogen wij, en vooral ook al onze regionale vrijwilligers, rekenen op uw steun hierbij?

Hartelijke groeten,

Best regards,

Sincères salutations,

Cindy Grootenhuis

Tel.: 088 – 20 80 100 

Aanwezig op woensdagen en donderdagen

Potklei 6

9351 VS Leek

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan op www.samskledingactie.nl

20203persberichtafgelastenvoorjaarsactie_caa430d6.docx

Leek, 30 maart 2020

Als lokaal nieuwsblad bent u ongetwijfeld (maatschappelijk) betrokken bij alles wat er speelt in uw regio. Maar op regionaal niveau gebeuren soms ook dingen die een wereldwijde impact hebben. Zoals bijvoorbeeld onze kledinginzamelingsacties, waarbij tientallen vrijwilligers uit uw regio zich inzetten voor mensen van over de hele wereld. Om te helpen hen een kans op een beter leven te bieden na bijvoorbeeld een natuurramp of oorlogsgeweld.

Helaas kunnen onze actiedagen die voor dit voorjaar gepland stonden niet doorgaan vanwege maatregelen en restricties als gevolg van het coronavirus.

Daarom hopen wij dat u onderstaand nieuwsbericht wilt opnemen in uw uitgave, want met uw hulp kunnen wij snel veel mensen bereiken.

Mogen wij, en vooral ook al onze regionale vrijwilligers, rekenen op uw steun hierbij?

P E R S B E R I C H T

Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie gaat niet door

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

Actiedagen in de regio

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. In de maanden maart, april en mei stonden de jaarlijkse Voorjaarsacties door heel Nederland gepland, waarbij op diverse plaatsen in de regio’s herdraagbare kleding en schoenen ingeleverd konden worden. Deze gedreven vrijwilligers hebben echter vaak al maanden van voorbereiding er op zitten en leven meestal erg naar de actiedagen toe. De stichting wil deze mensen dan ook langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun, vaak al jarenlange, toewijding om belangeloos mensen te helpen die het zoveel slechter hebben. Zij maken echt het verschil.

Doordeweekse acties

De doordeweekse acties gaan vooralsnog wel gewoon door.

Omdat de actieperiode hierbij langer is -variërend van twee dagen tot een maand- kan het inleveren van kleding bij deze acties wat beter worden gespreid. Dit verkleint de kans dat er veel mensen tegelijk langskomen. Bovendien zijn de inleverlocaties voor de doordeweekse acties veelal huisadressen. Hier kan de kleding dus gemakkelijk bij de deur worden gezet en zo zonder persoonlijk contact worden afgegeven. Uiteraard hebben de vrijwilligers zelf de keuze of ze de actie door willen laten gaan of deze toch liever afgelasten of uitstellen naar het najaar. Stichting Sam’s Kledingactie heeft hierover met al haar vrijwilligers persoonlijk overleg gehad.

Doorsparen voor het najaar

Stichting Sam’s Kledingactie hoopt dat iedereen die al kleding had opgespaard om in te leveren tijdens de voorjaarsacties deze kleding wil bewaren om deze bij de volgende actieronde in het najaar alsnog te doneren. Want met de opbrengst van de inzameling kunnen heel veel mensen in Ethiopië worden geholpen bij het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Mocht u de kleding zolang niet kunnen bewaren, dan beveelt de stichting haar depots en kledingcontainers van harte bij u aan. De locaties hiervan zijn te vinden op www.samskledingactie.nl

Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen, hoe ook u vrijwilliger kunt worden en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd.

E I N D E P E R S B E R I C H T

Mocht u meer willen weten over onze organisatie of over de actie dan kunt u contact met ons opnemen via 088-2080100. U bent uiteraard op de actiedag zelf ook meer dan welkom op locatie om sfeer te proeven en eventueel onze vrijwilligers te bevragen over hun motivatie om zich in te zetten voor Sam’s Kledingactie.

Met vriendelijke groet,

Monique Arends

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden