Een groep van de gedupeerden doet een emotionele oproep aan Shurgard. Foto: Robbert Roos
Een groep van de gedupeerden doet een emotionele oproep aan Shurgard. Foto: Robbert Roos (Foto: Robbert Roos)

'Shurgard, laat ons niet barsten' Update 24 januari

Robbert Roos

Ontevreden over afhandeling

Op het terrein aan de Industrieweg waar op nieuwjaarsnacht een enorme brand drie bedrijven in de as legde waaronder een filiaal met 900 units van storagebedrijf Shurgard wordt sinds maandag 20 januari een begin gemaakt met de eerste opruimwerkzaamheden. Een deel van de gedupeerden is het daar niet mee eens omdat zij geen gelegenheid hebben gekregen om naar overblijfselen van hun bezittingen te zoeken. Op dinsdagavond kwamen zij samen op de locatie om aandacht te vragen voor hun situatie.

Zoetermeer - Michelle Poelman is een van de initiatiefnemers van de bijeenkomst. In een groep op Facebook plaatste zij het volgende bericht: "Wij als gedupeerden zijn het totaal niet eens met de gang van zaken van Shurgard en de gemeente Zoetermeer. Omdat er geen gehoor van beide kanten aan ons als gedupeerden wordt gegeven hebben wij (een groep gedupeerden) besloten het anders aan te pakken." Op dinsdagavond 21 januari kwamen ongeveer 20 gedupeerden op haar oproep af. De hoogzwangere Cynthia Schröder is een van hen. Bij de brand is ze al haar babyspulletjes kwijtgeraakt. "Afgelopen zondagavond kreeg ik een mail van Shurgard dat ze maandagochtend een start zouden maken met de opruimwerkzaamheden. Dan kun je geen bezwaar meer maken en sta je machteloos. Ik voel me tegen mijn schenen geschopt en totaal niet gehoord. Ze zijn gewoon onmenselijk bezig. Je krijgt een schadeformulier en voor de rest moet je niet zeuren."
Via Jeroen Bolier, contraexpert bij Schadeking ontving het Streekblad een mail die op maandag namens Ombudsman Schadeverzekeringen aan Shurgard is verzonden om op te komen voor de belangen van een groep gedupeerden. In de brief laat men weten dat opslagunits van sommige gedupeerden nog redelijk intact zijn. In elk geval in een dusdanige staat dat er naar restanten gezocht zou kunnen worden. Restanten die, hoe klein dan ook, van grote (emotionele) waarde kunnen zijn voor de gedupeerden. Daarnaast wordt Shurgard gewezen op het feit dat door het ontruimen van de locatie de bewijspositie van de gedupeerden richting verzekeraars, op deze manier ernstig bemoeilijkt wordt. In het geval dat een verzekeraar aanvullend bewijs verlangt voor het bepalen van de hoogte van de schade kan een bezoek aan de locatie van groot belang zijn. Daarnaast stelt men dat Shurgard als verhuurder, geen enkele zeggenschap heeft over de bezittingen van haar huurders. Ombudsman Schadeverzekeringen doet dan ook met klem een beroep op Shurgard om de gedupeerden in de gelegenheid te stellen om een poging te doen bepaalde zaken te redden. In welke staat deze zich dan ook mogen bevinden. In het verleden zijn er in soortgelijke gevallen bezoek, en bezoekdagen georganiseerd. Daar zou vanuit gemeentewege geen bezwaar tegen zijn om zoiets te organiseren.

Nout is ook alles kwijtgeraakt. Het bedrag waarvoor hij verzekerd was dekt bij lange na de schade niet. "Ik kan niet meer opgeven dan het verzekerde bedrag. Daarom heb ik, overmand door emoties, genoegen genomen met een uitkering van € 2400,- . De werkelijke waarde lag vele malen hoger maar ik moet verder. Dus heb ik het rotgeld maar geaccepteerd." Graag zou hij willen zoeken of er nog iets over is. Bijvoorbeeld metalen krissen die van generatie op generatie zijn doorgegeven en die de brand ongetwijfeld overleefd hebben. Op de hekken rondom het terrein hangen linten met in grote letters 'ASBEST' erop . Toch dragen de medewerkers van het recyclebedrijf wat achter de hekken ligt en die inmiddels weer aan het werk zijn geen beschermende kleding. Alexander Pennings en Wouter Urbanus hadden beiden een motor bij Shurgard gestald. "De verklaring dat alles in de opslag verloren is gegaan is voor het RDW niet voldoende om onze motoren van onze naam te halen. Maar van Shurgard mag niemand op het terrein, ook geen inspecteur. Zolang het RDW geen frame ziet kunnen ze de motoren niet uitschrijven. Op deze manier vallen wij volkomen onterecht tussen wal en schip." Wouter heeft inmiddels al tientallen keren contact gezocht maar zonder resultaat. "Je krijgt alleen maar algemene antwoorden. Ze kunnen op zijn minst meewerken om ons te helpen." In een mail aan Michelle, een van de initiatiefnemers van de bijeenkomst op dinsdagavond, laat Shurgard weten dat geen van de goederen die door haar klanten zijn opgeslagen te redden zijn. Toch laat Michelle een deel van een boek zien wat naast de afzetting ligt. "Voor een gedupeerde kan zelfs zo'n stuk van grote waarde zijn." Ook geeft Shurgard aan te handelen in opdracht van de gemeente Zoetermeer. Die laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: "Het klopt dat de eigenaren het terrein dienen op te ruimen. Dit dient in verband met het aantreffen van asbest op het terrein te gebeuren met in achtneming van de wet- en regelgeving; door gecertificeerde medewerkers. Het klopt dus dat de mensen niet zomaar het terrein op kunnen. De gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden houden toezicht op de correcte uitvoering van deze saneringswerkzaamheden. Vanuit de gemeente is niet aangegeven dat de opruimwerkzaamheden z.s.m. moeten worden uitgevoerd. "


Initiatiefnemer Michelle doet een emotionele oproep aan Shurgard. "Behandel ons op een menselijke manier. Laat ons alstublieft nog een keer bij de resten van onze spullen. Al is het maar om dit hoofdstuk af te sluiten. Maar laat ons in elk geval niet barsten."


Shurgard-woordvoerder Mathieu Knipping is gevraagd om een reactie op de bezwaren van de gedupeerden. Bij het publiceren van dit artikel was die reactie (nog) niet ontvangen.

Update vrijdag 24 januari,

Op vrijdag 24 januari kwam de gemeente Zoetermeer met een aanvullende verklaring naar aanleiding van verschillende berichten in de media: 

De afgelopen dagen is er veel aandacht voor de wijze waarop de opruim- en saneringswerkzaamheden als gevolg van de brand op 1 januari jl. op het terrein aan de Industrieweg worden uitgevoerd. De door brand getroffen ondernemers zijn verantwoordelijk voor de opruim- en saneringswerkzaamheden. De gemeente Zoetermeer houdt toezicht op deze werkzaamheden. Op dit moment betekent dit dat de gemeente dagelijks op het terrein komt om te controleren of de werkzaamheden conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Het getroffen gebied bestaat uit meerdere terreinen. Per terrein vinden de opruim- en saneringswerkzaamheden als volgt plaats:

Op het gehele terrein van Shurgard aan de Industrieweg 7 en 7A zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Hier wordt gewerkt met beschermende- en aanvullende maatregelen. Op dit het terrein wordt bijvoorbeeld gewerkt door middel van het nat houden van puin en met graafmachines met overdrukcabines (een overdrukcabine voorkomt dat stoffen in de cabine komen).

Op de terreinen aan Industrieweg 5B en 5D is enkel op een klein stukje van het getroffen gebied asbesthoudend materiaal aangetroffen. Deze terreinen hoeven door (bevoegde) personen niet onder asbestcondities betreden te worden.
De toegankelijkheid van de verschillende terreinen en de manier van werken kan de indruk wekken dat er onbeschermd wordt gewerkt, maar dat is niet het geval. Het te saneren gebied is afgesloten en wordt beveiligd. Naast asbest is ook aandacht voor overige veiligheidsaspecten bij het betreden van het getroffen gebied. Tijdens de dagelijkse controles is geconstateerd dat de werkzaamheden conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Shurgard wilde niet inhoudelijk ingaan op vragen die door 't Streekblad zijn gesteld. Wel kwamen zij op donderdag met het volgende statement:

Update Shurgard naar aanleiding van recente mediaberichtgeving

Bij de afhandeling van de gevolgen van de brand die op 1 januari 2020 in een naastgelegen pand op het bedrijventerrein aan de Industrieweg in Zoetermeer ontstond en is overgeslagen naar de Shurgard-vestiging in Zoetermeer, zijn onjuiste berichten in de media verschenen. Als reactie hierop wil Shurgard u het volgende melden: ? Naar aanleiding van de brand zijn alle procedures gevolgd zoals afgesproken met lokale overheden, veiligheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen. ? De vermelding, in recente mediaberichtgeving, dat bij deze werkzaamheden niet de juiste kleding ter bescherming van de asbest is gedragen, is onjuist. De personen waaraan wordt gerefereerd, maakten geen deel uit van de opruimdiensten van het Shurgard terrein en hadden niet de bevoegdheid dit afgezette terrein te betreden.

Eerdere updates: ? Door de verwoestende brand en de instorting van het gebouw is hechtgebonden asbest uit het gebouw vrijgekomen, waardoor het volledige terrein van Shurgard hiermee is vervuild. Uit veiligheid- en gezondheidsoverwegingen is daarom in samenspraak met lokale overheden en veiligheidsdiensten de toegang tot het terrein rondom deze vestiging en het vervuilde puin ontzegd. Hierdoor is het ook niet mogelijk om tussen het puin te zoeken en/of items te recupereren. Buiten dit afgezette gebied vormt deze situatie voor de gezondheid geen gevaar.

? De opruim- en sloopwerkzaamheden van het vervuilde puin zijn maandagochtend 20 januari op een veilige en gecontroleerde manier van start gegaan.

? Shurgard leeft erg mee met alle betrokkenen en streeft ernaar haar klanten van deze opslagplaats de beste nazorg te bieden. Alle klanten zijn persoonlijk benaderd en Shurgard blijft graag zo actief mogelijk met hen in gesprek. Zo is er bijvoorbeeld ook op 13 januari voor en door gedupeerden een besloten bijeenkomst georganiseerd, waar Shurgard actief bij betrokken was. Indien gewenst staat Shurgard haar klanten bij, wanneer zij schadeclaims willen indienen. Om dit proces te vergemakkelijken heeft Shurgard in overleg met verzekeringsmaatschappijen, voor deze situatie, een vereenvoudigde aangifte mogelijk gemaakt. Het schadeformulier kan tot 31 maart 2020 worden ingediend. Shurgard houdt haar klanten zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe relevante ontwikkelingen en blijft via telefoon 079-5938333 en e-mail zoetermeer.industrieweg@shurgard.eu beschikbaar voor verdere informatie.

? Het onderzoek van de brandweer en politie naar de oorzaak van de brand in het gebouw naast de opslagplaats van Shurgard loopt nog.

- Einde bericht -

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden