Foto: PR LangLandZiekenhuis
Foto: PR LangLandZiekenhuis (Foto: Ron Jenner)

Rumoer rondom het LangeLand

Simone Langeveld

Het LangeLand Ziekenhuis staat op dit moment in belangstelling van media, lokale en zelfs landelijke politiek. Volgens velen verkeert het ziekenhuis in zwaar weer. Is dit allemaal gebaseerd op 'fake news'? In zijn blog op de website van het LangeLand stelt Erik Booden, directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis, zelf deze vraag. Hij vertelt dat door de Reinier Haga Groep is geïnvesteerd in de samenwerking, de fusie én in een Orthopedisch centrum. Juist de locatie van het nieuwe centrum direct bij het ziekenhuis LangeLand is volgens hem perfect voor de stabiliteit van het LangeLand Ziekenhuis. De financiële positie van het ziekenhuis leidt echter tot veel vragen en deze worden nu dan ook gesteld door de politiek lokaal en landelijk. Fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de PvdA sprak met Kamerlid voor de PvdA Lilianne Ploumen en fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp van D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W te Zoetermeer.

Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis staan garant voor LangeLand Ziekenhuis

Zoetermeer - Fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de PvdA in Zoetermeer: "Het is een natuurlijk een lokale kwestie, maar de oplossingen liggen landelijk. Hierom heeft Lilianne Ploumen een (spoed)debat aangevraagd in de Tweede Kamer. We verwachten dat dit volgende week op de agenda komt."

Spoeddebat Tweede Kamer

"We hebben namelijk veel vragen. Het is toch te gek dat op een plek waar zoveel wordt geïnvesteerd in zorgfaciliteiten, nu in het Orthopedisch centrum, dat er tegelijkertijd berichten zijn dat het LangeLand de zaken financieel opnieuw niet op orde zou hebben en mogelijk failliet zou gaan? Dat terwijl er een Orthopedisch centrum bij komt. Onze reactie is vooral: heel grote verbazing! Hoe kan het dat de financiën niet op orde zouden zijn? Kortom, is en werkt het LangeLand ziekenhuis financieel 'gezond genoeg' of is er iets anders aan de hand?"

Schriftelijke vragen aan het college

Collega fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp van D66 stelde een zestal schriftelijke vragen aan het college burgemeester en wethouders van Zoetermeer op 31 december 2019. Dit nadat duidelijk was geworden dat er een einde aan de fusie met de Reinier (Delft) Haga (Den Haag) Groep zal komen. Gernand: "D66 wil bereiken dat het College zich pro actief opstelt, onder andere door in gesprek te gaan met de Reinier Haga Groep, de directie van het LLZ en relevante partijen zoals de zorgverzekeraars.

Twee vragen die Ekkelenkamp aan het college stelt:

"Heeft het college van B&W kennisgenomen van het bericht 'Reinier Haga trekt stekker uit verdergaande fusie' in het Medisch Contact op 30 december 2019 én is het college in gesprek met de Reinier Haga Ziekenhuisgroep over de toekomst van het LangeLand Ziekenhuis?"

"Hoe beoordeelt het college van B&W de uitspraak van de voorzitter van de raad van bestuur van DSW Zorgverzekeraar (De Groot)?"
Het financieel zwakke LangeLand Ziekenhuis moet wat De Groot betreft wel blijven bestaan, maar 'niet aan het financiële infuus van twee ziekenhuizen'. 'Wij zorgverzekeraars moeten er via financiering ervoor zorgen dat er in Zoetermeer een ziekenhuis blijft bestaan.'

Directie LLZ reageert op het rumoer in de media

Erik Booden (directievoorzitter LLZ) vertelt in zijn blog op de website van het LangeLand ziekenhuis:
"Het LangeLand Ziekenhuis is in 2015 opgenomen in de Reinier Haga Groep. Het ziekenhuis stond er toen financieel slecht voor, een faillissement was destijds inderdaad bijna een feit. Door de fusie met Reinier de Graaf en het Haga is dat voorkomen. Het LangeLand Ziekenhuis heeft de afgelopen 4,5 jaar veel profijt gehad van de samenwerking binnen de fusie. Er is een enorme inhaalslag gemaakt en er is fors geïnvesteerd in met name de ICT. De groep heeft een Orthopedisch Centrum tegen het ziekenhuis aangebouwd waar de 20 orthopeden van de RHG en 200 andere collega's vanaf 29 juni 2020 topzorg voor de regio Haaglanden en daarbuiten gaan leveren. We onderzoeken op dit moment of er een andere vorm van samenwerking is, waarbij de zelfstandigheid van de drie ziekenhuizen vergroot wordt. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het LangeLand en daar wordt dus veel over gespeculeerd."

"De ziekenhuizen binnen de Reinier Haga Groep staan borg voor het LangeLand Ziekenhuis en het Orthopedisch Centrum en dat zal in iedere variant van een nieuw samenwerkingsverband zo blijven. Dat is niet alleen een belofte maar is ook zakelijk dichtgetimmerd."

"Maar hoe komt het toch dat het LangeLand Ziekenhuis financieel zo verzwakt is in de loop van de geschiedenis? Aad de Groot, topman van DSW, verwoordde het als volgt deze week op de site van DSW. Hij zegt daarin: "Als zorgverzekeraars moeten wij het LangeLand reële tarieven betalen." Ik had ons probleem niet beter kunnen toelichten dan Aad de Groot."

Reële tarieven

"In datzelfde artikel is te lezen dat wij in 2018 vijf procent minder dan andere ziekenhuizen kregen in de regio. Volgens DSW is dat in 2019 tot drie procent afgenomen. Nu, ik kan vertellen dat deze achterstelling in tarieven al vele jaren het geval is. Als we reële tarieven hadden gekregen, dan waren we niet zo ingeteerd op onze reserves. Het is daarom ook zuur dat BDO ons elk jaar kwalificeert als financieel zwak ziekenhuis."

Goede prestaties

"In de afgelopen vijf jaar heeft het ziekenhuis vier keer zwarte cijfers geschreven, alleen in 2018 was er een beperkt verlies van één miljoen euro. Maar als we rekening houden met die vijf procent achterstelling in tarieven en die extra rente op de leningen, dan heeft het LangeLand jaarlijks met ongeveer vijf miljoen euro minder dan vergelijkbare ziekenhuizen goede patiëntenzorg geleverd. Je zou dus evengoed kunnen stellen dat dit ziekenhuis het best presterende ziekenhuis is in Nederland. Kwalitatief goede zorg tegen zeer lage kosten!" (18-1-2020)

Elektronisch Patiënten Dossier

"Het is ons gelukt om van een achterstandspositie nu een koploper te zijn op ICT gebied. We hebben het meest moderne EPD in Nederland, waarmee we ook de samenwerking met huisartsen, apotheken, thuiszorg, en andere zorgpartners nog verder kunnen verbeteren." ( Booden 21-6-2019)

Achterstelling in tarieven... Hoe kan het gebeuren dat het ene ziekenhuis een ander tarief krijgt uitbetaald voor geleverde zorg van een zorgverzekeraar dan het andere ziekenhuis.
Veel afspraken zijn enorm complex en daardoor onbegrijpelijk.

Hopelijk worden de vragen beantwoord en wordt de financiële positie van het LangeLand zodanig verbeterd dat zorg dichtbij voor Zoetermeerders en mensen wonend in de omgeving van Zoetermeer gegarandeerd blijft.

https://www.langeland.nl/nieuws/blog-erik-booden-nav-recente-berichtgeving-in-de-media/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden