Wim Verkerk: "Het is gelukt om de bewoners tijdens de herstructurering elders onder te brengen." Foto: RM
Wim Verkerk: "Het is gelukt om de bewoners tijdens de herstructurering elders onder te brengen." Foto: RM (Foto: )

Palenstein: van probleemwijk naar een gewilde wijk

Renate Mamber

De wijk Palenstein verandert langzaam maar zeker in een wijk waar iedereen graag wil wonen. Wim Verkerk, programmamanager van gemeente Zoetermeer, vertelde afgelopen maandag in Piëzo aan bewoners en belangstellenden over de herstructurering van het gebied. Over hoe het was, het is en nog gaat worden.

Zoetermeer - Wie nu door Palenstein loopt, ziet een grote bouwput. Vier flats zijn gesloopt, een vijfde volgt nog. Ondertussen wordt er volop gebouwd aan onder andere het nieuwe winkelcentrum. De eerste plannen voor deze grote metamorfose ontstonden al rond 2000.

"Palenstein was een wijk met relatief hoge werkloosheid, waaronder veel jeugdwerkloosheid, bijna negentig verschillende nationaliteiten en veel gezinnen waar meerdere problemen speelden", vertelt Verkerk. "De vele hoogbouw bracht ook problemen voor de leefbaarheid met zich mee."

De gemeente en woningbouwcorporaties startten mede met subsidie van het rijk een actieprogramma waar in totaal zo'n 300 miljoen euro mee is gemoeid. Doel: een aantrekkelijke woonwijk creëren met minder hoogbouw, goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en gezondheidzorg.

Nu, bijna twintig jaar en een crisis later, is het eind van de herstructurering bijna in zicht. Rond 2024 moet het project zijn afgerond. De hoogbouw heeft dan plaatsgemaakt voor gemengde bouw en een betere mix tussen koop- en huurwoningen. Verkerk: "Het is gelukt om de bewoners tijdens de herstructurering elders onder te brengen. Zo'n 75 procent heeft een plek gevonden in Zoetermeer, verspreid over alle wijken. Ongeveer twintig procent is naar Den Haag gegaan en de rest naar elders. Opvallend is dat steeds meer bewoners aangeven graag te willen terugkeren naar Palenstein."

De toehoorders in Piëzo zijn het er tijdens de bijeenkomst over eens dat de wijk in de loop der jaren flink vooruit is gegaan, maar er zijn ook vragen. Bijvoorbeeld over het verdwijnen van kleine stukje groen in de wijk en over de energietransitie. Bij de energietransitie zoeken de woningcorporaties naar andere manieren dan aardgas om huizen te verwarmen. Zo verbouwde De Goede Woning een aantal woningen tot nul-op-de-meterwoningen. Dit bracht gezondheidsklachten met zich mee, die volgens de woningcorporatie inmiddels zijn opgelost.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden