Erik Booden
Erik Booden (Foto: Sacha Grootjans)

Blog van Erik Booden, directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis

Het komt nog al eens voor dat het LangeLand Ziekenhuis in de publiciteit komt. Dat gaat dan meestal over de financiële situatie van het ziekenhuis of als we weer heel goed scoren in de kwaliteitslijstjes. Zoetermeerders en medewerkers zijn er aan gewend geraakt en geregeld besteed ik daar aandacht aan op de zeepkist. Deze week was er zoveel 'nieuws', en zijn er zelfs kamervragen gesteld. De vragen hebben betrekking op het faillissement dat het ziekenhuis boven het hoofd zou hangen. "Fake news"? Ik zal uitleggen wat er wel en niet juist is.

Het LangeLand Ziekenhuis is in 2015 opgenomen in de Reinier Haga Groep. Het ziekenhuis stond er toen financieel slecht voor, een faillissement was destijds inderdaad bijna een feit. Door de fusie met Reinier de Graaf en het Haga is dat voorkomen. De partnerziekenhuizen hebben het LangeLand Ziekenhuis ieder een achtergestelde lening van 10 miljoen verstrekt. Daarvoor betaalt het LangeLand Ziekenhuis rente. De leningen mogen pas terugbetaald worden als het LangeLand de eigen financiële reserves weer helemaal opgebouwd heeft.

Het LangeLand Ziekenhuis heeft de afgelopen 4,5 jaar veel profijt gehad van de samenwerking binnen de fusie. Er is een enorme inhaalslag gemaakt en er is fors geïnvesteerd in met name de ICT. De groep heeft een Orthopedisch Centrum tegen het ziekenhuis aangebouwd waar de 20 orthopeden van de RHG en 200 andere collega's vanaf 29 juni 2020 topzorg voor de regio Haaglanden en daarbuiten gaan leveren.

We onderzoeken op dit moment of er een andere vorm van samenwerking is, waarbij de zelfstandigheid van de drie ziekenhuizen vergroot wordt. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het LangeLand en daar wordt dus veel over gespeculeerd.

De ziekenhuizen binnen de Reinier Haga Groep staan borg voor het LangeLand Ziekenhuis en het Orthopedisch Centrum en dat zal in iedere variant van een nieuw samenwerkingsverband zo blijven. Dat is niet alleen een belofte maar is ook zakelijk dichtgetimmerd. Daar hoeven we in Zoetermeer geen zorgen over te hebben.

Maar hoe komt het toch dat het LangeLand Ziekenhuis financieel zo verzwakt is in de loop van de geschiedenis? Aad de Groot, topman van DSW, verwoordde het als volgt deze week op de site van DSW. Hij zegt daarin: “Als zorgverzekeraars moeten wij het LangeLand reële tarieven betalen.” Ik had ons probleem niet beter kunnen toelichten dan Aad de Groot.

In hetzelfde artikel is te lezen dat wij in 2018 vijf procent minder dan andere ziekenhuizen kregen in de regio. Volgens DSW is dat in 2019 tot drie procent afgenomen. Nu, ik kan vertellen dat deze achterstelling in tarieven al vele jaren het geval is. Als we reële tarieven hadden gekregen, dan waren we niet zo ingeteerd op onze reserves. Het is daarom ook zuur dat BDO ons elk jaar kwalificeert als financieel zwak ziekenhuis. In de afgelopen vijf jaar heeft het ziekenhuis vier keer zwarte cijfers geschreven, alleen in 2018 was er een beperkt verlies van één miljoen euro. Maar als we rekening houden met die vijf procent achterstelling in tarieven en die extra rente op de leningen, dan heeft het LangeLand jaarlijks met ongeveer vijf miljoen euro minder dan vergelijkbare ziekenhuizen goede patiëntenzorg geleverd. Je zou dus evengoed kunnen stellen dat dit ziekenhuis het best presterende ziekenhuis is in Nederland. Kwalitatief goede zorg tegen zeer lage kosten!

Niet alleen de Reinier Haga Groep moet dus haar verantwoordelijkheid nemen, ook de zorgverzekeraars zullen dat moeten doen. Er is in Zoetermeer met alle zorgaanbieders een transitie ingezet, geheel in lijn met het hoofdlijnenakkoord. Zoetermeer loopt ook voorop in de digitale transitie. Het LangeLand Ziekenhuis speelt in dit traject een belangrijke rol en is een onmisbare schakel in de keten. Maar als de vijf grootste zorgverzekeraars allemaal een andere visie hebben, dan is dat onwerkbaar. Als het LangeLand Ziekenhuis onderbetaald blijft worden, dan houdt zij het op termijn niet vol. Er zijn meerjarencontracten nodig om van de ingezette transitie een succes te maken. En er is transitiegeld nodig om alle projecten en eenmalige kosten te kunnen dekken. Allemaal zaken die in het hoofdlijnenakkoord zijn afgesproken, maar tot nu toe niet zijn nagekomen door de verzekeraars. Gelukkig vinden er inmiddels goede gesprekken plaats om het tij in positieve zin te keren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden