Foto: Marcel de Haas

Alfrink UNESCO school

Zoetermeer - Het Alfrink College zet de komende jaren in op de verbreding van het internationaliseringsaanbod op school. Het Alfrink is UNESCO school geworden en breidt volgend schooljaar haar aanbod tweetalig onderwijs uit met tweetalige havo/vwo brugklassen, naast de bestaande tweetalige vwo klassen.

Door toetreding tot het UNESCO scholennetwerk zullen in elk leerjaar projecten worden georganiseerd die aandacht besteden aan de UNESCO thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Het UNESCO scholennetwerk is een internationaal netwerk van 10.000 scholen, waarvan 55 in Nederland, die samenwerken om aandacht te besteden aan de UNESCO thema's in het onderwijs, waarin het vergroten van internationale solidariteit centraal staat. Deze thema's passen ook prima bij de identiteit van het Alfrink College. Het Alfrink gaat de komende jaren met UNESCO scholen in Nederland en het buitenland samenwerken met als doel om de kennis over belangrijke thema's die in de wereld spelen te vergroten en de internationale solidariteit tussen leerlingen van het Alfrink met leerlingen uit andere landen te bevorderen.

Naast het toetreden tot het UNESCO scholennetwerk zal het Alfrink college haar aanbod tweetalig onderwijs uitbreiden met tweetalige havo/vwo brugklassen, naast de bestaande tweetalige vwo klassen.

Het Alfrink College heeft al 20 jaar een succesvolle tweetalig vwo afdeling. We geven in die afdeling op vwo niveau in het Engels les. Met die ervaring en die expertise gaan we in schooljaar 2020-2021 starten met tweetalig onderwijs in onze havo/vwo brugklas. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van een groep leerlingen, en hun ouders, die een havo/vwo advies of havoadvies hebben en die ook graag tweetalig onderwijs willen volgen. Ook deze groep willen we graag de uitdaging bieden.

Het tweetalig onderwijs in onze havo/vwo brugklas zal deels vergelijkbaar zijn met het programma op tweetalig vwo, maar zeker ook andere accenten hebben. Een belangrijk verschil is dat het gebruik van het Engels in deze klas meer praktisch van aard zal zijn.

Leerlingen met een advies havo/vwo of een havo advies zijn toelaatbaar. En zijn wel enkele aanvullende criteria en een toelatingstest.

In de week van 14 oktober tot en met 18 oktober vinden veel projecten op het Alfrink plaats, waarin aandacht wordt besteed aan UNESCO thema's.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden