Wethouder Isabelle Vugs tijdens de formele start van de pilot. (Foto: Ron Jenner)
Wethouder Isabelle Vugs tijdens de formele start van de pilot. (Foto: Ron Jenner)

Pilot Seghwaert Samen wil bewoners Seghwaert verbinden

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat moet zelfredzaamheid en participatie van inwoners, zodat zij zo lang mogelijk in eigen leefomgeving kunnen blijven. De pilot 'Seghwaert Samen' is opgestart als initiatief om dit te realiseren.

Seghwaert - 'Seghwaert Samen'neemt werk uit handen van professionals zodat die de ruimte krijgen om echt maatwerk te bieden aan inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het is een transformatie van de Wmo-ondersteuning zodat de lichtere zorg meer door buurtinitiatieven wordt gedaan en de tevredenheid onder inwoners wordt vergroot. "We kregen vanuit de buurt te horen dat er best veel mensen zijn in Seghwaert die zich eenzaam voelen. Dat is natuurlijk iets dat je als gemeente wilt verhelpen", vertelt Isabelle Vugs die de verantwoordelijke wethouder is van de pilot.

Zij geeft aan dat het plan vanuit de stad zelf is gekomen: "Dit is een initiatief vanuit de partners met wie we samen werken. Ik vind het heel belangrijk dat dit vanuit de buurt zelf komt als idee. Als gemeente werken we hier dus heel graag aan mee."

Sociale cohesie is belangrijk in deze pilot. Net zoals de positieve gezondheid die centraal staat. De bedoeling is dat de mensen in de buurt iets meer met elkaar in contact komen. Dit kan op verschillende manier. Door samen te zijn in het buurthuis, of bijvoorbeeld eens samen te eten. Door samen te werken met verschillende initiatieven in de wijk willen ze verschillende doelgroepen bereiken.

"We willen uitgaan van de talenten van mensen door die te verbinden kunnen we hechter worden als buurt", aldus Vugs. "Mensen moeten elkaar denk ik echt wel ontmoeten. Doordat we met verschillende partners samenwerken die ieder hun eigen plekje in de wijk hebben kunnen we meer mensen bereiken en kúnnen die verschillende mensen elkaar ook ontmoeten."

"Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit een succesvolle pilot wordt. Hij wordt heel erg gemonitord, ook door de Haagse Hogeschool, dus we kunnen goed in de gaten houden hoe het loopt. Je kunt dan denken aan studies als maatschappelijk werker ", aldus de wethouder.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden