Opening buurtinlooppunt op 20 september

Zoetermeer - 'De Uitdaging voor Seghwaert' (2016-2021) is een samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties langs het Groene Lint in Seghwaert. Hierin doen mee: wijktuin Hof van Seghwaert, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, YMCA Zoetermeer, Open Ichthus en kindcentrum de Touwladder. Ook welzijnsorganisatie Pie¨zo en de gemeentelijke wijkregisseur zijn van stond af aan in deze samenwerking betrokken. Samen werken wij aan een wijk waar iedereen mee kan doen, zonder onderscheid van afkomst of capaciteiten: Seghwaert Inclusief, dus.

Met 'de Uitdaging' werken we aan een groene, duurzame en sociale wijk, gebruik makend van de vele bestaande kwaliteiten. We willen in vijf jaar tijd 'het verschil maken', vooral in sociaal opzicht.

Een buurtinlooppunt op loopafstand voor alle bewoners is volgens ons de meest laagdrempelige manier om de sociale dienstverlening van gemeente en maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, veiligheid en huisvesting) dichter bij de wijkbewoners te brengen is. Begin 2018 is een start gemaakt met het vestigen van een eerste buurtinlooppunt bij kindcentrum 'de Touwladder'. In dat punt houdt dan De Goede Woning ook spreekuur. In de afgelopen maanden zijn we geslaagd in het realiseren van buurtinlooppunten bij buurtvereniging Seghwaert op Dreef, bij Pie¨zo in 't Seghe Waert, bij de Ichthuskerk en bij wijkvereniging Noordhove '86, waar de opstart, vanaf 18 september, is geholpen door Mooi Welzijn.

Buurtinlooppunten zijn laagdrempelig; iedereen is welkom!

Buurtinlooppunten zijn plekken, bij organisaties en verenigingen, in de wijk/buurt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen en voor een kopje koffie of thee. Vrijwilligers werken in de buurtinlooppunten aanvullend op bestaande digitale dienstverlening en staan u persoonlijk tewoord. Zij leggen direct de verbinding met gemeente en maatschappelijke organisaties. Zij organiseren voorlichting op velerlei terreinen van zorg en welzijn e´n op allerhande wijkaangelegenheden. U kunt er natuurlijk ook terecht als u zelf vrijwilligerswerk in de wijk wilt gaan doen. juiste instantie.

Bij de Buurtinlooppunten werken vrijwilligers op vastgestelde openingstijden of, indien gewenst, opafspraak. Zij helpen bewoners een passend antwoord op hun vraag te vinden en hen de weg te wijzen in de wijk. Zij ondersteunen praktisch met het doen van meldingen of het vinden van de Feestelijke opening op vrijdag 20 september Wij nodigen nu bewoners en wijkprofessionals van harte uit om aanwezig te zijn op 20 septemberbij de officie¨le opening in Seghwaert.

Wat: Opening Buurtinlooppunten mmv wijkwethouder Margreet van Driel en gastspreker

Nadja Jungmann 

Waar: Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Gaardedreef 189

Wanneer: Vrijdag 20 september, 14:00 tot 16:30 uur

Programma

14:30 Opening Buurtinlooppunten door wijkwethouder Margreet van Driel

belang van inlooppunten en een effectieve vorm van dienstverlening.16:15 Afsluiting met een hapje en een drankje.

Opgeven kan via een mail naar: gijsbertdekkers@live.nl

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Alle initiatiefnemers

14:00 Inloop met koffie en thee

14:15 Presentatie Buurtinlooppunten Seghwaert door initiatiefnemers

14:45 Gastspreker Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso en een autoriteit op het gebied van schuldenproblematiek bij huishoudens. Zij heeft bijgedragen aan de uitvoering van vele projecten over dit thema. Zij spreekt over het maatschappelijk

15:15 Interactieve gesprekstafels over drie kernvragen

16:00 Afronding en eindconclusie door Nadja Jungmann

Voor meer informatie over de opening of de buurtinlooppunten kunt u bellen met:

Bert Dekkers 06 535 238 27 of Jan Nieuwlaat 06 263 702 19

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden