Foto: Elsbeth Parmentier
Foto: Elsbeth Parmentier (Foto: Elsbeth Parmentier)

Kick-off OldStars tafeltennis bij Taverzo Zoetermeer

Zoetermeer – Vrijdag 20 september opent tafeltennisvereniging Taverzo haar deuren met de kick-off OldStars tafeltennis, een nieuw beweegaanbod voor 55-plussers uit de omgeving. Dit evenement wordt georganiseerd door Taverzo, de Nederlandse Tafeltennisbond en het Nationaal Ouderenfonds. Niemand minder dan tweevoudig Europees kampioen tafeltennis Bettine Vriesekoop is aanwezig. Zij is ambassadeur van OldStarstafeltennis en zet zich in om ouderen via haar geliefde sport in beweging te krijgen en fit te houden. Daarnaast is burgemeester Charlie Aptroot aanwezig voor de officie¨le opening en wordt er een overeenkomst getekend tussen het Nationaal Ouderenfonds en de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) in aanwezigheid van beide directies.

OldStars tafeltennis voor een betere levenskwaliteit voor ouderen
OldStars Sport (project van het Nationaal Ouderenfonds) is een verzameling van aangepaste spelvormen. Behalve OldStars tafeltennis is er ook OldStars walking football, OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars walking handball, OldStars walking korfball en OldStars walking basketball. De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannie¨, waar walking football en walking hockey al jarenlang breed omarmd worden. Het OldStars tafeltennis onderscheidt zich van het reguliere aanbod omdat er in aanbod naast het potje tafeltennis, aandacht is voor vitaliteit en aanpassingsvermogen bij ouderen via diverse beweegvormen.

Kick-off Oldstars tafeltennis – vrijdagochtend 20 september 2019
Tijdens deze ochtend nodigt de organisatie gei¨nteresseerden uit om OldStars tafeltennis te ervaren en in gesprek te gaan over de mogelijkheden van OldStars tafeltennis in Zoetermeer. Deze kick-off is op 20 september bij tafeltennisvereniging Taverzo, Willem Alexanderplantsoen 4 in Zoetermeer en start om 10.20 uur. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Voor de deelnemers is er direct na afloop een lunch. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

"De ontwikkeling van OldStars gaat razendsnel. Daar ben ik enorm trots op. We zijn ontzettend blij

dat we kunnen samenwerken met zoveel prachtige sportbonden. Samen met hen zorgen we ervoor

dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen en zich verbonden voelen", aldus Corina

Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds.

Programma: 10.00 uur 10.20 uur 10.30 uur 10.45 uur 11.30 uur 11.45 uur

Koffie/thee en ontvangst
Opening
Officie¨le opening door de burgemeester
Introductie OldStars tafeltennis in de zaal door Bettine Vriesekoop Afronding in de zaal en omkleden
Afsluiting met een lunch

OldStars tafeltennis is specifiek gericht op de doelgroep 55+ en is voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk. Voor deze activiteiten zijn niet alleen (oud)leden van de vereniging welkom, maar ook andere gei¨nteresseerden. Kom naar de kick-off en speel een potje pingpong met Bettine Vriesekoop. Directeur van de NTTB, Achim Sialino: "Tafeltennis voor ouderen heeft zich de afgelopen jaren sterkontwikkeld. De doelgroep groeit (vergrijzing), onze sport is laagdrempelig en blessure-arm en steeds meer verenigingen bieden speelmomenten en trainingen aan voor deze doelgroep op nieuwe tijdstippen. We zien de samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds in de vorm van OldStars

tafeltennis als een fantastische stap in de ontwikkeling van sport- en beweegaanbod voor de ouderen welke enorme kansen biedt voor de verenigingen en andere locaties waar de doelgroepsamenkomt".

De 100% ouderenvriendelijke sportomgeving

Met al deze aangepaste spelvormen in het programma OldStars willen het Nationaal Ouderenfonds

en haar partners Menzis en Van Boxtel de komende twee jaar in totaal 180 nieuwe initiatieven in

verschillende takken van sport ontplooien. Daarmee wil het Ouderenfonds via het verenigingsleven een bijdrage leveren aan een 100% ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland. In 2018 is

gestart met het ontwikkelen van deze aangepaste sportvormen. Voor deze verschillende initiatieven worden per tak van sport aangepaste spelregels ontwikkeld, is er aandacht voor de combinatie

spelvorm/beweegvorm in het aanbod en biedt het programma een sociaal activeringsgedeelte. Het

sociale aspect is namens minstens net zo belangrijk als het bewegen zelf.

Over het Ouderenfonds en OldStars

Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt en zet zich iedere dag in voor ouderen die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. Wist u dat er in Nederland 2.5 miljoen eenzame ouderen zijn? Aansluiting bij een vereniging, bewegen, sporten en meedoen in teamverband kunnen ervoor zorgen dat ouderen (weer) meedoen met de samenleving. Wij willen dat sporten bereikbaar blijft en weer vanzelfsprekend en bereikbaar wordt voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen of niet meer te willen. Aangepast sporten voor ouderen moet mogelijk zijn bij de sportvereniging op de hoek, indien gewenst in aangepaste vorm en er voldoende aandacht is voor ontmoetingen.

In de periode van 2019-2021 willen NTTB en het Ouderenfonds gezamenlijk 30 OldStars trajecten ontwikkelen met OldStars tafeltennis.


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden