De komende weken gaat de aannemer de installaties in de overige 116 woningen opnieuw instellen. Foto: Robbert Roos
De komende weken gaat de aannemer de installaties in de overige 116 woningen opnieuw instellen. Foto: Robbert Roos (Foto: Robbert Roos)

Situatie NOM woningen Palenstein

Robbert Roos

In gesprek met de Goede Woning

De Goede Woning heeft 120 duurzame NOM-woningen gerealiseerd in de wijk Palenstein in Zoetermeer. Onlangs kwamen er klachten van bewoners in het nieuws die toegeschreven werden aan de toegepaste installatie. 't Streekblad sprak met Woningcorporatie De Goede Woning over de huidige situatie.

Zoetermeer - Mariëtte Heemskerk: "Dit project had naast vele kansen ook een aantal uitdagingen. Zoals de bewonersparticipatie; hoe geef je zo'n omvangrijk project het beste vorm? Dit traject duurde langer dan wij hadden verwacht. Ook hadden bewoners flinke overlast tijdens de werkzaamheden door bouwvakkers. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen, maar is natuurlijk heel vervelend voor de bewoners. Daarom hebben we de woningen in één keer aangepakt en niet in fases. Samen met de bewonerscommissie hebben we in het voortraject uitgebreid gekeken welk groot onderhoud er moest gebeuren en welke aannemer dat het beste kon doen. We kijken terug op een intensief, maar een geslaagd project, samen met de bewoners(commissie), de gemeente en de aannemer, waarbij we goed blijven monitoren op ervaringen van bewoners. De lessen die we hebben geleerd, nemen we mee bij het vormgeven van volgende projecten." Op 27 augustus hebben wethouder Paalvast en Mariëtte Heemskerk, directeur-bestuurder van De Goede Woning, een bezoek gebracht aan de wijk en verschillende bewoners van de NOM-woningen gesproken. Drie van de vier bewoners die zij spraken, gaven aan zeer tevreden te zijn met hun energiezuinige woning en met het resultaat. Eén bewoner gaf aan dat zij haar woning te warm vond. "In juli 2019 hebben we de bewoners via een informatieavond nogmaals geïnformeerd over de werking van de installatie en is de energiecoach van Eante geïntroduceerd. Die loopt actief door de wijk en helpt bewoners met vragen over o.a. energiebesparing en de energierekening. Na de oplevering meldden sommige bewoners klachten bij ons zoals: hoofdpijn, last van benauwdheid en slecht slapen. Nadat we meerdere klachten hadden ontvangen, hebben we deze klachten laten onderzoeken. In april 2019 heeft de GGD-Haaglanden in een proefwoning metingen verricht. Daaruit bleek dat de concentratie CO2 in deze woning te hoog was conform de eisen van het Bouwbesluit Nieuwbouw, maar wel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit Bestaande Bouw. Na aanpassingen in de installaties in verschillende proefwoningen, is afgelopen juni een nieuwe meting gedaan door GGD. De concentratie CO2 was toen goed voor zowel het Bouwbesluit Bestaande Bouw als het Bouwbesluit Nieuwbouw. Uit het GGD-rapport blijkt dat door het opnieuw instellen van de installatie (de zogenaamde lucht-lucht warmtepomp) de woningen voldoen aan het Bouwbesluit Nieuwbouw. De komende weken gaat de aannemer de installaties in de overige 116 woningen opnieuw instellen. Half september is dit afgerond. In oktober en 1e kwartaal 2020 laten we opnieuw metingen uitvoeren in diverse woningen." Ook wethouder Paalvast liet weten alle vertrouwen te hebben in een goede afloop.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden