Plan voor ontsluiting vrachtverkeer Nutricia

Zoetermeer - De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan voor de ontsluiting van de vrachtwagens van Nutricia gerealiseerd. Het plan wordt 16 augustus ter inzage gelegd. Dan kan er eventueel ook bezwaar worden gemaakt. De omleiding leidt het vrachtverkeer van de fabriek langs de A12 naar de nieuw in te richten aansluiting op de Oostweg em de Bleiswijkseweg.

"Het college heeft het bestemmingsplan gisteren goedgekeurd en eigenlijk had het nu al ter inzage kunnen worden gelegd maar dan valt de 6 weken inzagetermijn precies in de zomervakantie. We willen zorgvuldig zijn en iedereen de kans geven om erop te reageren. Daarom valt de inzage in de laatste twee weken van de vakantie en vier weken na de vakantie", legt burgemeester Aptroot uit.

Om de ontsluiting te realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. De omleiding van het vrachtverkeer is nodig om ongelukken tussen fietsers en vrachtwagens in de Eerste Stationsstraat te voorkomen. Tien jaar geleden verongelukte een jongen op het kruispunt en begin dit jaar raakten twee fietsers ernstig gewond. De roep om maatregelen werd luider. "Wethouder Rosier is er keihard mee bezig. Dit dossier staat bovenaan zijn prioriteitenlijst", zegt burgemeester Aptroot.

Als er geen bezwaren zijn, kan snel worden geschakeld en kan de nieuwe ontsluitingsweg volgend jaar gereed zijn.

Meer berichten