Brandweer gaat naar Meerzicht

Nieuwe kazerne op Abdissenbos

De brandweerkazerne gaat verhuizen naar het Abdissenbos. De gemeente gaat een nieuwe kazerne bouwen die daarna wordt overgedragen aan de brandweer, die nu nog het pand aan de Brusselstraat van de gemeente huurt.

Zoetermeer - "Brandweer en politie zitten nu aan de Brusselstraat. Maar je mag rustig zeggen dat deze straat een rafelrandje is. Terwijl deze plek in het centrum toch per uitstek geschikt is als mooie woningbouwlocatie", zegt burgemeester Aptroot. Daarom wordt gekeken of de brandweer en politie op een ander plek kunnen vestigen. Voor de politie wordt gedacht aan het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan maar deze plannen zijn nog niet verder uitgewerkt. Het plan voor de brandweer is wel uitgewerkt. Dit najaar wordt het plan definitief gemaakt en wordt er ook verder met de buurt gesproken. In principe rijden brandweerwagens gewoon via de rotonde aan de Meerzichtlaan maar voor spoedgevallen wordt er speciaal voor de brandweerwagens een uitrit gemaakt naar de Afrikaweg.

Dit najaar wordt het plan aan de buurt voorgelegd. "We hebben al met wat bewonerscommissies gesproken en ik hoop dat er weinig problemen zijn. Per slot van rekening hoeft de brandweer nou ook niet dagelijks met sirenes uit te rukken", zegt burgemeester Aptroot. Als alles volgens plan verloopt zou in het najaar van 2020 de eerste paal de grond in gaan. Het project gaat de gemeente geen geld kosten. De gemeente realiseert het maar de kosten zijn voor de brandweer die dan met een eigen pand geen huur meer hoeft te betalen. Het Abdissenbos is als geschikte locatie aangewezen omdat de brandweer goed over de stad wil verspreiden.

Meer berichten