Sinie de Jonge en hondje 'Buckey' bij het voorlopige bord 'Welkom in deze idylle in aanleg'. Komend voorjaar komt hier een 'officieel' bord van de Vlinderstichting.  Foto: Simone Langeveld
Sinie de Jonge en hondje 'Buckey' bij het voorlopige bord 'Welkom in deze idylle in aanleg'. Komend voorjaar komt hier een 'officieel' bord van de Vlinderstichting. Foto: Simone Langeveld (Foto: )

Vlinderidylle verkeerd gemaaid door slechte communicatie

Simone Langeveld

Sinie de Jonge is IVN-er en zet zich al ruim 15 jaar in Zoetermeer (met name in de wijk Rokkeveen) in voor 'het groen'. Zo kreeg zij het vorig jaar oktober voor elkaar dat in het Burgemeester Hoekstrapark een heel 'saai' stuk werd ingezaaid met twee zaadmengsels van wilde planten die bloeiend volop voedsel opleveren voor bestuivende insecten zoals wilde bijen en vlinders: een zogenaamde 'Idylle'.

Zoetermeer - Sinie werd vorige week gebeld door een van de mede groen- en natuurvrijwilligers waarmee Sinie aan deze Idylle werkt. Sinie: "Een deel van het jaar ben ik in Drenthe, daar zet ik me trouwens ook in voor de natuur en het landschap, en daar kreeg ik een telefoontje van Henk (Bessembinder). Sinie, ze hebben helemaal verkeerd gemaaid en hij stuurde foto's. Het huilen stond mij nader dan het lachen. We hadden verdorie alles doorgesproken met de gemeente en de aannemer over het maaien. Henk en ik hebben half juni drie dagen gewerkt om het opkomende riet weg te halen tussen het prachtig opgekomen zaaigoed en 'maaimarkeringen' gezet. Dit is te wijten aan slechte communicatie." In oktober 2018 is samen met Kars Veling (Vlinderstichting), wethouder Jakobien Groeneveld en twee groepen schoolkinderen in twee delen/ stroken ingezaaid. Een droog deel en een (lager) natter deel. Het mengsel op het hoger gelegen droge deel is goed opgekomen en het gonst van de wilde bijen en de witjes dansen boven de zee van kleur. In het lager gelegen deel naar het water toe is er té veel gemaaid net als de randen langs het fietspad en rondom het bankje met het tijdelijke bordje over de Idylle. Reactie van de gemeente Zoetermeer: "Er is veel overleg geweest tussen gemeente en initiatiefneemster Sinie de Jonge. Op basis van de overleggen zijn er afspraken gemaakt over het beheer van dit perceel. Hierin is onder ander afgesproken dat de bloeiende zoom in de eerste maaironde niet wordt gemaaid. Tijdens de uitvoering is gesignaleerd dat er bij de stroken langs het pad veel gras zat. Om te voorkomen dat vrijwilligers het gras met de hand moesten verwijderen heeft de hovenier ter plekke besloten een aantal smalle stroken mee te maaien. De uitvoering hiervan is zonder overleg met de gemeente of Sinie de Jonge uitgevoerd. Dit gezegd hebbende zijn er een aantal delen niet volgens afspraak gemaaid. Hiervoor is excuus aangeboden en de betreffende partij is hierop aangesproken."

Sinie: "Ik ben eigenlijk heel blij met de aanleg en alle mogelijkheden die we van de gemeente krijgen, maar deze keer doet het me écht 'pijn'. Het is zo'n een vooruitgang voor de natuurbeleving van het park. Mensen laten zelfs de hond niet tussen de bloeiende planten uit."

Meer berichten