Pastoor Jaap van der Bie krijgt advies over toekomst Nicolaasparochie van Bernadet Albers. Foto Kees van Rongen
Pastoor Jaap van der Bie krijgt advies over toekomst Nicolaasparochie van Bernadet Albers. Foto Kees van Rongen (Foto: Kees van Rongen)

Roomskatholieke kerk houdt twee kerken open

Kees van Rongen

Het advies over de toekomst van de rk Nicolaasparochie is zaterdag door pastoor Jaap van der Bie in ontvangst genomen. "Na bestudering van het advies van de projectgroep komt het parochiebestuur na de zomervakantie met een definitief plan en legt dat voor aan de bisschop," reageert de pastoor.

Zoetermeer - Vlak na Pasen 2018 kwam de visienota van het parochiebestuur uit. De Nicolaaskerk wordt met het parochieel centrum De Kapelaan het liturgisch centrum. De overige vier kerken: De Wijngaard, Doortocht, Genesareth en Tabor zouden worden gesloten. "De inkomsten van de parochie nemen al jarenlang af, de kosten stijgen en het aantal actief betrokken parochianen wordt steeds minder," aldus de pastoor.

"De nota maakte veel los binnen de parochie," stelt oud-burgemeester Jan Waaijer. "Maar het biedt ook nieuwe kansen om bijvoorbeeld jongeren bij de kerk te betrekken." Waaijer werd aangesteld om in de projectgroep de werkgroepen te begeleiden om een gedegen advies te kunnen geven. Bernadet Albers werd als niet- Zoetermeerse extern projectleider. Samen met diaken Ronald van Berkel presenteerden zij zaterdagmorgen het advies in De Kapelaan in het bijzijn van veel parochianen. "Veel parochianen hebben meegedacht: waar staat de parochie voor, wat is haar missie, welke activiteiten zijn nodig en welke ruimte is gewenst. In parochiegesprekken kwamen 230 parochianen met vragen en werd verdriet gedeeld."

In het advies wordt de Nicolaaskerk het eucharistisch centrum, Wijngaard het liturgisch centrum en De Kapelaan het catechetisch centrum. Er moet ook een diaconaal centrum komen, een verzameling van sociale activiteiten, waaronder de voedselbank. Hiervoor moet worden bekeken of de Doortocht of Genesareth daaraan het beste kan voldoen. In ieder geval worden in deze kerken geen erediensten meer gehouden. Dat geldt ook voor de Tabor, die op termijn wordt gesloten. Wel wil men onderzoeken of voor Oosterheem, Noordhove en Seghwaert een plek kan worden gevonden voor gebedsdiensten. Verder moet de Nicolaaskerk worden heringericht. Er wordt aan gedacht om banken te vervangen door stoelen. Voor de Wijngaard is als tweede kerkgebouw gekozen, omdat deze de beste kerkruimte heeft. Ook heeft meegespeeld, dat de Wijngaard in Rokkeveen door de snelweg en spoorlijn van Zoetermeer is gescheiden.

"Tabor, Doortocht en Genesareth worden 1 september 2020 gesloten," luidt het advies. Op 1 oktober 2020 kan de Nicolaaskerk als parochiekerk functioneren, Wijngaard als liturgisch centrum en Doortocht of Genesareth als diaconaal centrum.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden