Foto: Fred Roland

Zó! stelt vragen over parkeerduur gehandicaptenparkeerplaatsen

Zoetermeer - In de Staatscourant verscheen op 4 juli jongstleden de publicatie betreffende een Verkeersbesluit waaruit blijkt dat het college heeft besloten dat de maximale parkeerduur voor alle gehandicaptenplaatsen in Zoetermeer 3 uur is. Wij begrijpen dat dit besluit is genomen 'om te voorkomen dat gehandicapten langdurig op deze parkeerplaatsen parkeren'.

Zó! Zoetermeer vindt deze maatregel erg rigoureus. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het verstandig is een maximale parkeerduur vast te leggen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een wijkwinkelcentrum. Maar dat geldt natuurlijk niet voor bezoeken aan gelegenheden waarbij een langer bezoek wenselijk of nodig is; te denken valt aan vergaderingen, sporttoernooien, theaterbezoeken (vooral in combinatie met restaurantbezoek), enz.

Daarom hebben wij hierover de volgende vragen:

Heeft het college in beeld dat er een verschil is tussen de gebruiksduur van parkeerplaatsen bij een winkelcentrum en de gewenste gebruiksduur van parkeerplaatsen bij, bijvoorbeeld, het stadhuis, sportverenigingen, het ziekenhuis, het theater, en dergelijke?

Heeft het college in beeld dat, door dit besluit te laten gelden voor alle gehandicaptenparkeerplaatsen, de gehandicapten praktisch worden uitgesloten van het parkeren als zij bijvoorbeeld een raadsvergadering willen bijwonen, een sportevenement willen volgen (denk aan een toernooi van het kleinkind), of een ziekenhuis dienen te bezoeken (ziekenhuisonderzoeken — wachttijden inbegrepen — duren geregeld langer dan drie uur)?

Is het college het met ons eens dat het zinnig zou zijn om eerst goed te kijken naar de verschillende functies van de gehandicaptenparkeerplaatsen, alvorens een besluit te nemen over de maximale gebruiksduur?

Is het college bereid dit besluit aan te passen, dusdanig dat het besluit louter geldt voor wijkwinkelcentra; en dat voor de overige plaatsen per plek wordt bekeken of er een probleem is dat opgelost dient worden, en dan te bekijken wat een nuttige oplossing is?

In het besluit staat tevens vermeld dat 'de maatregel tot stand is gekomen na een zorgvuldige behandeling door personen met kennis van bereikbaarheidsaspecten die bij gehandicapten aan de orde zijn'. Wordt hiermee bedoeld dat dit besluit is overlegd met de Toegankelijkheidsraad? Zo ja, wat was hun formele reactie? Zo nee, waarom niet, en over wie gaat dit dan?

Meer berichten