Foto:

Geen enkel begrip voor sluiting

Robbert Roos

Wijkbibliotheek op de tocht

Bibliotheek Zoetermeer is op woensdag 22 mei door de gemeente geïnformeerd over de Perspectiefnota 2020. Een van de daarin voorgestelde bezuinigingen is het sluiten van de bibliotheekvestigingen Rokkeveen en Oosterheem. Een voorstel wat voor Bibliotheek Zoetermeer klinkt als een donderslag bij heldere hemel; "Dit is echt onbegrijpelijk."

Zoetermeer - Bibliotheekdirecteur Joke Mos wist niet wat ze hoorde toen de bezuinigingsplannen bekend gemaakt werden. "Het sluiten van de twee vestigingen heeft grote gevolgen voor de wijkbewoners, waarvan lang niet iedereen in staat is de overstap naar de hoofdvestiging in het Stadshart te maken" legt Joke uit. "De dienstverlening van de bibliotheek is belangrijk voor het terugdringen van laaggeletterdheid, het versterken van de digitale vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Ook bieden de vestigingen een sociaal ontmoetingspunt in de wijken. Het is van groot belang dat deze dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk is en dicht bij de mensen wordt aangeboden" aldus Joke Mos. En er is nog een opvallend detail; uit de perspectiefnota zou je op kunnen maken dat dit bezuinigingsvoorstel bij de Bibilotheek zelf vandaan zou komen. "Die bewering is beslist onjuist" verklaart Joke. "De bibliotheek heeft een aantal jaren geleden voorgesteld de gehele wijkdienstverlening anders in te richten. Dit ging echter om een kwaliteitsslag, waardoor uiteindelijk juist méér wijkbewoners gebruik zouden kunnen maken van bibliotheekdiensten, en zeker niet om een bezuiniging." Direct na de bekenmaking van de perspectiefnota heeft Joke dan ook bij de gemeente aangegeven de huidige gang van zaken te betreuren. "Er heeft vooraf totaal geen overleg plaatsgevonden terwijl we normaal gesproken altijd nauw contact met elkaar hadden met goede resultaten als gevolg. Deze actie is dus echt een gemiste kans. Ik heb namens de Bibliotheek Zoetermeer mijn ongenoegen geuit en de gemeente uitgedaagd om met ons in gesprek te gaan over de toekomst. We moeten samen toch tot een besluit kunnen komen waarbij de dienstverlening in de wijken blijft bestaan, waarmee ook een besparing wordt gerealiseerd en de bibliotheek bereikbaar blijft voor alle Zoetermeerders. Daarbij kijken we ook hoe we zoveel mogelijk samen kunnen werken met andere partners in de stad." Inmiddels stromen op social media de eerste teleurgestelde reacties op een mogelijke sluiting binnen. "Mensen willen weten waar ze aan toe zijn" legt Joke uit. "Dat snap ik best. Daarom mogen de inwoners wat mij betreft goed betrokken worden in het proces. Als zij duidelijk uitspreken waar ze behoefte aan hebben dan kunnen wij daarop anticiperen. Ook als Bibliotheek Zoetermeer zien we best mogelijkheden om op bepaalde punten te bezuinigen. We hebben alleen iets meer tijd nodig om die plannen met elkaar uit te kunnen werken. Gooi nog even geen gebouwen weg voordat je een nieuwe oplossing gevonden hebt" aldus Joke Mos.

Meer berichten