ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDS
ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDS (Foto: FOTOFLEX Nederland - FOTOFLEX.NL)

College zet mes in de nodige wijkvoorzieningen

Hélène Ouwerkerk

Met een lijvig programma van maatregelen wil de gemeente de structurele tekorten in de jeugdzorg te lijf gaan. Want om de taken in de jeugdzorg te kunnen blijven uitvoeren is ieder jaar 12 miljoen te kort. Dus gaat het mes in heel veel voorzieningen zoals de wijkvestigingen van de bibliotheek, de wijkposten, de Balijhoeve, de Zoetermeerpas, de Brede School en het leerlingenvervoer. Zoetermeer gaat merken dat er bezuinigd wordt.

Zoetermeer - Dat er een flinke bezuinigingsronde aan kwam, was te verwachten. Het college heeft dan ook ruim de tijd genomen om met een pakket maatregelen te komen. En die maatregelen liegen er niet om. Zo wordt voorgesteld om de budgetten van de Zoetermeerpas op onderdelen te begrenzen. Dit levert een besparing op van € 280.000 vanaf 2020. Een maatregel die mensen met een kleine portemonnee zullen merken. Ook met de hervorming van de brede school activiteiten wordt een structurele bezuiniging van € 200.000 gerealiseerd.

Wijken

Terwijl het college aan de ene kant het wijkgericht werken heeft ingevoerd, gaan de Zoetermeerder merken dat de voorzieningen in de wijk worden teruggebracht. Zo ligt de Balijhoeve in Rokkeveen onder vuur. Een grootscheepse verbouwing om van de hoeve een plek te maken voor de oudere wijkbewoner, gaat van tafel. Het college wil niet verbouwen of de boerderij zelfs sluiten. Ook de wijkbibliotheken en de wijkposten worden gesloten. En wie strooizout of hondenpoepzakjes nodig heeft, zal dit voortaan zelf moeten aanschaffen.

Lichtpuntjes zijn er overigens ook. Zo gaat bijvoorbeeld de schaalsprong (bouw van meer dan tienduizend woningen) gewoon door en is er ook geen streep gezet door de bouw van een nieuw zwembad.

Wethouder Marc Rosier: "Deze plannen doen pijn maar we hebben ervoor gekozen om ook te blijven investeren. We moesten uiteindelijk 14 miljoen per jaar bezuinigen om ook te kunnen blijven investeren en onze spaarrekening aan te vullen. Dat kan je niet doen door overal een beetje vanaf te halen." Toch blijft de wethouder lobbyen bij het Rijk. "De gemeenten krijgen gewoon te weinig geld voor de jeugdzorg. Dus we blijven bij het Rijk en de VNG aankloppen om meer geld om de taken uit te voeren."

Wat er overblijft van de bezuinigingsplannen van het college bepaalt de gemeenteraad. Op 24 juni en 4 juli wordt het Voorjaarsdebat gehouden en wordt over de plannen gediscussieerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden