Europa-debat in Forum Zoetermeer

Zoetermeer - Mijn Europa, jouw Europa. De Brexit, de toekomst van de euro, de vluchtelingencrisis, klimaatverandering,….. Wat voor Europa wil jij?

Denk en praat mee op 8 mei in het Forum. Over vrede, veiligheid en Europese waarden met Dion van den Berg van PAX, over Europese (des)integratie met prof. Jan Rood van Clingendael. Gesprek olv. Peter Veld, politicoloog en oud-topambtenaar.

Ongelijkheid is een voedingsbodem voor conflicten. We moeten Europese waarden als menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en het respect voor mensenrechten nieuw leven inblazen. Samen met PaxforPeace en Clingendael organiseert het ILOZ in de aanloop naar de Europese verkiezingen een inspiratie-bijeenkomst en debat over de toekomst van Europa. Alle Europa-gangers nodigen we daarvoor uit: de organisatoren van hulpkonvooien naar voormalige Oostblok-landen, de vluchtelingen die Europa te voet hebben verkend. De vakantiegangers, maar ook de thuiszitters bij wie Europa (ongewenst?) op de stoep staat……

Inspiratiebijeenkomst op woensdagavond 8 mei as. in het Forum. Van 19.30-21.30u, inloop vanaf 19.00u. Voor meer info: www.iloz.org

Europa als vredesproject

De zoektocht naar een Europa waarin de burger echt centraal staat, kan alleen maar een gezamenlijke inspanning van vele partijen zijn: de lidstaten van de EU, maar ook maatschappelijke organisaties, plaatselijke overheden en plaatselijke burgerinitiatieven kunnen en moeten hun steentje hieraan bijdragen.

We zijn ons allemaal bewust van de problemen waarvoor de EU zich gesteld ziet: het democratisch tekort, de opkomst van het populisme en onliberale tendensen, het migratiebeleid, klimaatverandering, de wijd uiteenlopende interpretaties van waarvoor Europa zou moeten staan en wat de Europese waarden zijn of zouden moeten zijn. Maar ook cyberspace, dilemma's over het evenwicht tussen veiligheidsmaatregelen en vrijheden van burgers, het beheer van de technologische vooruitgang, de kloof tussen hoogopgeleiden en lager opgeleiden, tussen stad en platteland, tussen generaties, tussen degenen die van de globalisering profiteren en de minder gelukkigen die te kampen hebben met armoede. Het is grotendeels onvermijdelijk dat zulke uitdagingen en dilemma's bestaan en dat er vaak sprake is van elementen van ongelijkheid.

Ongelijkheid is een voedingsbodem voor conflicten. De belangrijkste vraag is hoe we omgaan met dergelijke situaties, hoe we de zoektocht naar inclusiviteit en wat we gemeen hebben een steeds terugkerend hoofdthema maken in de discussies over deze problemen, uitdagingen en dilemma's.

Zie ook de youtube-video Europa als Vredesproject, waarin vier toekomstscenario's worden geschetst..

Het ILOZ wordt gevormd door mensen van allerlei overtuigingen die samen iets moois willen bouwen in Zoetermeer; namelijk een gemeenschap van verschillend denkende mensen die kunnen samenwerken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlichtingen: Jacques de Jong 06 1134 1130, Flip Bakker 06 2468 9649

Bijschrift: vier scenario's voor de toekomst van Europa.

Meer berichten