Moeilijke vragen rondom het levenseinde in het Alzheimer Café

ZOETERMEER – Op dinsdag 7 mei is het Alzheimer Café Zoetermeer geopend. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie en hun naasten. Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij moeilijke vragen rondom het levenseinde zoals wel of niet doorgaan met behandelen. Of de vraagstelling of elke mogelijke behandeling gedaan moet worden. Hoe kun je de wil bepalen van de zieke die zich niet goed kan uiten en wie beslist? Dit zijn gevoelige onderwerpen die besproken worden met mevrouw dr. D. Touwen, assistent professor Ethiek en Recht in de gezondheidszorg van het LUMC. De avond biedt volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met bezoekers, vrijwilligers en hulpverleners. Het Alzheimer Café vindt maandelijks op dinsdag plaats in de recreatiezaal van woonzorgcentrum De Morgenster aan de Nassaulaan 11 in Zoetermeer. Telkens staat een ander thema centraal. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland, Coördinatiepunt Zorg, Vierstroom Zorg Thuis, ZoSamen, GGZ Zoetermeer en Parnassia Bavo Groep.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden