Christel van Bommel (l) en Evelien Mulder maken zich zorgen over het tekort aan lokalen op school.
Christel van Bommel (l) en Evelien Mulder maken zich zorgen over het tekort aan lokalen op school. (Foto: Robbert Roos)

Scholen groeien uit hun jasje door toestroom leerlingen

Robbert Roos

Als je als school zoveel aanmeldingen voor nieuwe leerlingen krijgt dat je ze niet meer kwijt kunt is dat natuurlijk een groot compliment. Toch kan het juist leiden tot een nijpende situatie. IKC-basisscholen de Klimboom en De Tjalk hebben dringend behoefte aan ruimte, maar de mogelijkheid die geboden wordt is verre van ideaal.

Zoetermeer - Het lijkt zo vanzelfsprekend; je koopt ergens een huis, dicht in de buurt van een goede basisschool zodat je kinderen niet ver hoeven te lopen of te fietsen. Toch kan dat anders uitpakken. "Door een tekort aan lokalen wil de gemeente bepaalde klassen van De Tjalk onderbrengen in de leegstaande lokalen van een school aan de Velddreef" legt Cristel van Bommel uit. "Het probleem speelt al een paar jaar" vult Evelien Mulder aan. "Al tijdens de nieuwbouw van De Tjalk werden de plannen aangepast maar nu de school klaar is komen we toch nog steeds ruimte te kort." De overkoepelende organisatie OPOZ kijkt naar de gemeente. Die zijn aan wettelijke regels gebonden. Een van de regels zegt dat de gemeente vervangende schoolruimte moet bieden binnen een straal van twee kilometer rondom de betreffende school. "Dat zou in het geval van De Tjalk de school aan de Velddreef zijn. Maar welke groepen ga je daar dan plaatsen? Verkeersouders hebben een observatierapport gemaakt en daaruit blijkt dat geen enkele route van en naar de Velddreef echt veilig is" vertelt Christel "Je houdt je hart vast als je kinderen daar naartoe moeten. En wie neemt de verantwoordelijkheid om twee keer per dag met zo'n groep kinderen te gaan fietsen?" Al met al een nijpende situatie. Zoals het er nu naar uit ziet zal De Tjalk na de zomervakantie zo'n drie á vier klassen buiten school moeten huisvesten. Maandag 15 april was er een gesprek met Wethouder Jan Iedema, het bestuur van OPOZ en de oudergeleding van de MR'en van IKC De Klimboom en De Tjalk. Daarbij werd een petitie aangeboden die online 790 keer werd ondertekend. In dat gesprek gaf de wethouder aan dat hij in het licht van de huidige tekorten de gemeente niet om een financiële bijdrage kan vragen om dit probleem voor De Tjalk op te lossen als er elders lokalen leegstaan. Wel zegde hij toe na de meivakantie op deze zaak terug zal komen. Ook de OPOZ zoekt naar een oplossing. "We hopen dat er een structurele oplossing komt" verzuchten Christel en Evelien. "Op deze manier blijft de school overstromen."

Opties
Er zijn meerdere opties mogelijk. Er zouden noodlokalen op het plein geplaatst kunnen worden wat volgens de ouders niet duur hoeft te zijn. Daarnaast zou er een wachtlijst ingevoerd kunnen worden zoals ook in andere gemeenten wel wordt toegepast.

Meer berichten