Lezing: Antieke Landverhuizers

De bekende historicus Jona Lendering van Livius Onderwijs (www.livius.nl) geeft op zaterdag 4 mei a.s. een lezing over Antieke Landverhuizers.

Locatie: De Kapelaan, Dorpsstraat Zoetermeer.

Tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Kosten: 20 euro.

Aanmelden: zoi@ziggo.nl

Korte inhoud van de lezing:

De grote doorbraak in de oudheidkundige wetenschappen van de afgelopen jaren is het even eenvoudige als ingrijpende inzicht dat mensen in de Oudheid veel mobieler zijn geweest dan wel is aangenomen. Tijdens deze lezingenmiddag staan grote, kleine, krijgszuchtige en vreedzame migraties centraal, gedocumenteerd via teksten, via DNA, via archeologische vondsten en inscripties.

Meer berichten