PvdA bezorgd over verkeersveiligheid in Noordhove-Seghwaert

Zoetermeer - Diverse bewoners van Noordhove-Seghwaert trekken aan de bel bij de politieke partijen en zetten berichten op social media over de gevaarlijke situaties die in hun straat al jaren bestaan. Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel bij de PvdA en de fractie vindt dat ouders er zeker van moeten kunnen zijn dat hun kinderen in de eigen straat veilig kunnen spelen. Daarom heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Raadslid Susanne Bout: "Zowel bewoners van de Schapenweide (Noordhove) als de Geitenweide (Seghwaert) pleiten al jaren voor verkeersdrempels in hun straat. Het lijkt ons niet wenselijk dat bewoners jarenlang moeten touwtrekken met ambtenaren over wel of geen drempels in een straat." De gemakkelijkste optie is volgens de bewoners het leggen van verkeersdrempels. Maar beide bewonersgroepen beschrijven het contact met de gemeente als 'moeizaam'. De oplossingsrichtingen en ideeën die bewoners zelf aandragen worden door ambtenaren niet geaccepteerd. Bout: "Het gaat niet om twee identieke verkeersproblemen, maar het feit dat beide bewonersgroepen aangeven dat het contact met de gemeente niet gemakkelijk verloopt baart ons zorgen."

De bewoners van de beide buurten vrezen dat er binnenkort een kind onder een auto ligt, met alle vreselijke gevolgen van dien. De PvdA heeft aan de wethouder gevraagd of het mogelijk is om op korte termijn de verkeerssituatie in de Schapenweide en Geitenweide te verbeteren en heeft ook gevraagd wat de wethouder gaat doen om in het vervolg te voorkomen dat bewoners jarenlang moeten vragen om een verbetering in hun straat.

Fotosuggestie:

Foto: spelend kind Geitenweide

Bron: R. Gaal

Meer berichten