Oranjefonds steunt JobHulpMaatjZoetermeer met 25.000

Zoetermeer - Het Oranjefonds investeert de komende twee jaar 25.000 euro in JobHulpMaatje Zoetermeer. Daarmee wordt deze in staat gesteld om werkzoekenden die daar op eigen kracht niet of nauwelijks in slagen met intensieve begeleiding toch die zo gewenste baan te krijgen.

JobHulpMaatje zet vrijwilligers in die de werkzoekenden begeleiden. Die vrijwilligers worden Maatjes genoemd. Zij worden daartoe goed opgeleid en permanent bijgeschoold. In intensieve een-op-een gesprekken wordt stap voor stap toewerkt naar een baan. Ook worden JobGroups georganiseerd waarin kleine groepen werkzoekenden ook weer door vrijwilligers begeleid worden. Deze dienstverlening aan de werkzoekenden is gratis. Er zijn wel kosten en daarom is de bijdrage van Oranjefonds erg belangrijk voor JobHulpMaatje. Juist nu er kansen zijn op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk die kansen ook voor de mensen de niet gemakkelijk aan een baan komen daarbij te helpen.

Oranjefonds streeft er naar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranjefonds. In deze hoedanigheid bezocht Koning Willem-Alexander in november 2018 de Stichting JobHulp Culemborg. Een bijdrage van 25.000 of meer verstrekt Oranjefonds uitsluitend voor bijzondere projecten. JobHulpMaatje is daarom heel blij met deze bijdrage. Daaruit blijkt dat de doelstellingen van JobHulpMaatje goed blijken te passen bij die van Oranjefonds.

De bijdrage bedraagt 15.000 in 2019 en 10.000 in 2020. JobHulpMaatje gaat hiermee extra Maatjes werven en opleiden, meer JobGroups organiseren en meer werkzoekenden begeleiden.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden