V.l.n.r. Susanne Bout (PvdA), Juliëtte Meurs-Troch (Zoetermeer Vooruit), Carla Krullaars (Zó! Zoetermeer) Foto: R. Meurs.

Adviesraad Sociaal Domein functioneert onvoldoende

Zoetermeer - De fractieleden van PvdA, Zó! en Zoetermeer Vooruit gaan gezamenlijk vragen stellen over de Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is 2,5 jaren geleden opgericht. De drie fractieleden vinden dat de ASD veel te weinig invloed heeft en dat adviezen die de ASD geeft niet bij de gemeenteraad terecht komen.

Het doel van de adviesraad is de mening over beleid en onderwerpen van het sociaal domein van cliënten of hun vertegenwoordigers te verwoorden, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van b&w.

De Partij van de Arbeid, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit vinden dat de raads- en commissieleden onvoldoende op de hoogte worden gehouden van de activiteiten, bevindingen en adviezen van de ASD. "In de vastgestelde werkwijze voor de ASD is geen enkele relatie te vinden met de gemeenteraad", vertelt Susanne Bout van de PvdA. "Het komt ons ook over dat niet alle leden van de ASD op de hoogte zijn van het belang van de gemeenteraad", aldus Juliëtte Meurs van Zoetermeer Vooruit zich af. "In de regeling staat in ieder geval niet dat de ASD contact met ons hoeven te hebben", vult Carla Krullaars van Zó! Zoetermeer aan. De drie fractieleden gaan daarom gezamenlijk schriftelijke vragen indienen.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden