Zoetermeer krijgt een dierenwelzijnsbeleid!

Een motie van SP, PvdA en PVV die oproept om een dierenwelzijnsbeleid is door de raad aangenomen met 30 van de 38 aanwezige raadsleden. 

Een dierenwelzijnsbeleid is een eerste concrete stap richting het verbeteren van dierenwelzijn in onze gemeente. Middels een dierenwelzijnsbeleid kan de gemeente méér doen voor dieren. Denk aan het vastleggen van beleid waardoor er integraal getoetst kan worden, bewustwording van dierenwelzijn stimuleren middels onderwijs en communicatie, dieren meenemen in het rampenplan van de gemeente, strenger straffen bij dierenmishandeling, en samen met maatschappelijke partners komen tot een analyse van wensen en mogelijkheden voor een positieve en werkbare bijdrage aan dierenwelzijn in Zoetermeer.

Op basis van gemeentelijke overwegingen en die van de betrokken maatschappelijke partners komt er een officieel dierenwelzijnsbeleid van Zoetermeer en dit zal worden uitgewerkt in een Nota Dierenwelzijn. De Nota Dierenwelzijn dient een dynamisch document te worden waar door de jaren heen aan gewerkt kan worden. Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties die op het moment bezig zijn voor dieren is de behoefte voor een dierenwelzijnsbeleid groot. Organisaties hebben geuit dat er momenteel onvoldoende contact en samenwerking met de gemeente is en dat zij hun expertise graag zouden willen delen. De organisaties missen momenteel overhead en stellen dat duidelijkheid en samenbrengen van expertise de efficiëntie van hun werk sterk zal verhogen.

Om gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn in Zoetermeer te garanderen roept de motie ook op dierenwelzijn te benoemen binnen de portefeuilleverdeling van het college en deze onder te brengen bij één van de portefeuillehouders. Hiermee is er een wethouder die actief met dit onderwerp aan de slag gaat en ook verantwoording voor dit thema af dient te leggen.

 

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden