Bent u Gast van de Raad op 18 maart?

Lijkt het u interessant om een keer een raadsvergadering mee te maken, maar wilt u eigenlijk eerst wel wat meer weten over hoe de gemeenteraad nu werkt? Geef u dan nu op als ‘Gast van de Raad’ voor maandag 18 maart 2019.

Vorig jaar is in de gemeenteraad besloten om enkele keren per jaar een avond te organiseren waarop mensen als 'Gast van de Raad' worden ontvangen door raadsleden, een wethouder en de burgemeester. Dit idee van de Partij van de Arbeid werd breed gesteund door de andere partijen.

Raadslid Susanne Bout: “Er was heel veel belangstelling voor de opening van het Stadhuis-Forum in februari van 2018 en ook nu nog wordt het Stadhuis-Forum goed bezocht, maar de publiekstribune bij raadsvergaderingen is niet altijd goed gevuld.” Politici gaan vaak op pad om mensen op straat aan te spreken of folders uit te delen, bellen bij huizen aan, staan op markten en gaan langs bij maatschappelijke organisaties en sportverenigingen, maar andersom komen de inwoners van Zoetermeer zelden naar de raadsleden toe. Veel inwoners weten ook niet precies wat een raadslid, wethouder of burgemeester nou eigenlijk doet. “Daarom is het idee ontstaan om inwoners uit te nodigen, zodat zij kunnen zien hoe en door wie hun stad bestuurd wordt en welke zaken er spelen”, aldus Bout.

Als Gast van de Raad wordt u op maandag 18 maart om 18.45 uur ontvangen op het stadhuis. De burgemeester, een wethouder en enkele raadsleden geven u graag informatie over het politieke proces en de rol van de gemeenteraad. Natuurlijk wordt de agenda van die avond toegelicht en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen. Als de tijd het toelaat is er nog een korte rondleiding door het Stadhuis-Forum. Vanaf 20.00 uur kunt u de raadsvergadering meemaken en na afloop nog even napraten met raadsleden.

U kunt zich aanmelden via griffie@zoetermeer.nl onder vermelding van 'gast van de raad 18 maart', uw naam en telefoonnummer. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Meer berichten